- Vi har signert Grønnvaskingsplakaten

E.A. Smith, Bygger’n, Smith Stål, HIBA Hus og LSE Byggesystemer har signert Grønnvaskingsplakaten, og lover dermed å bidra til at det grønne skiftet skal skje raskere.

Grønnvaskingsplakaten er en veileder bestående av 10 prinsipper eller anbefalinger, som gjør det enklere å unngå grønnvasking.

«Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker.»

Det finnes ulike former og metoder for grønnvasking, for eksempel å vektlegge miljøfordeler samtidig som man ser bort i fra ulemper.

Favner FN's 17 Bærekraftsmål

Plakaten ble lansert i juli i 2020 av Skift – Næringslivets klimaleder, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Bakgrunnen for initiativet var at flere av de som jobber i disse organisasjonene opplevde at bedrifter snakket høyt om bærekraft, uten at de faktisk tok samfunnsansvar.

Plakaten er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål, og handler derfor ikke bare om klima og miljø, men også om blant annet mangfold og likestilling.

- Vi støtter initiativet og vil følge anbefalingene i vår markedsføring og kommunikasjon, sier kjededirektør i Bygger’n og Hiba Hus, Øyvind Eidem.

Miljøvennlige tiltak

Han forteller at alle avdelinger nå gjennomfører tiltak for å bli mer økonomisk bærekraftig og mer miljøvennlig. Blant annet er elkjøretøy tatt i bruk for å frakte varer til og fra byggeplass, digitale verktøy sørger for færre feil under byggeprosessene og økt bruk av pre-fabrikkerte, standardiserte elementer gir også mer kontroll på avfallsmengde, gjenvinning og gjenbruk.

Bygger’n inngikk også nylig et samarbeid med SINTEF Teknologiledelse og Byggmesteran, og skal gjennom prosjektet «DigiTimber» finne ut hvordan man skaper en mer effektiv og bærekraftig drift på byggeplassen.

Samfunnsbyggere

«Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre. Samfunnsbyggere spør hva de kan gjøre for å skape felles verdier for samfunnet og virksomheten».

- Vi vet hvem av dem vi ønsker å være, konkluderer Eidem.

Les mer om Grønnvaskingsplakaten her: https://gronnvasking.no/no/hjem/