Her er prosjektgruppa samlet utenfor Byggmesterans lokaler i Verdal. Fra Byggmesteran: Lars Petter Sjøvold, daglig leder og Morten Øyen, HMS leder. Fra SINTEF: Sven-Vegard Buer og Lars Skjelstad. Fra Bygger'n; Manuel Fehn, logistikkleder, Christer Matberg, proffselger og Markus Berget, markedsdirektør.

Vil redusere sløsing på byggeplass

Nytt stjernelag: Byggmesteran AS, SINTEF og Bygger’n går sammen for å finne ut hvordan man skaper en mer effektiv og bærekraftig drift på byggeplassen.

Byggebransjen har et enormt press på seg for å redusere kostnader, øke effektiviteten og sørge for bærekraftig drift og ressursutnyttelse. Bransjen henger samtidig litt etter når det gjelder digitalisering, og trenger å bli utfordret for å utvikle seg.

Derfor var initiativet til prosjektet «DigiTimber» særlig velkomment da det havnet på bordet til forsker Sven-Vegard Buer ved SINTEF Teknologiledelse.

- Vi i SINTEF synes det er spennende å jobbe sammen med to så nytenkende og innovative partnere som Byggmesteran og Bygger'n. I samarbeid utarbeidet vi søknaden om forprosjektet «DigiTimber», og vi fikk nylig tilsagn om finansiering fra DistriktForsk og Trøndelag fylkeskommune, sier Buer.

Skal avdekke utfordringer

«DigiTimber» er resultatet av en dialog mellom Byggmesteran og Bygger'n, om hvordan man kan forbedre byggeprosessen ved hjelp av nye logistikk- og teknologiløsninger. Gjennom kompetansemegler Proneo ble diskusjonene formalisert, og det ble opprettet kommunikasjon med SINTEF Teknologiledelse.  

Tirsdag 23. juni møttes de tre partene til workshop hos Byggmesteran i Verdal.

- Først skal vi kartlegge utvalgte verdistrømmer og informasjonsflyter for å identifisere sløsingsområder og forbedringsmuligheter i et typisk byggeprosjekt. Videre vil vi se på hvordan innovative logistikkløsninger og nye teknologier kan bidra til å håndtere slike utfordringer, og skape nye markedsmuligheter både på entreprenør- og leverandørsiden, i tillegg til å skape økt verdi for sluttkunde, forklarer Buer.

Prosjektgruppa skal ta utgangspunkt i ett av Byggmesterans pågående byggeprosjekt, og utføre tester i utvalgte varestrømmer for å måle den faktiske effekten av tiltakene. I ni måneder fremover skal de finne blant annet nye logistikkløsninger, muliggjøre sporing av materialer og forbedre avfallshåndtering.

Prosjektet har foreløpig status som et forprosjekt.

Flere må være med å teste

Buer forteller at fokuset på digitalisering er viktig siden byggebransjen, og spesielt tømrerbransjen, henger etter i bruken av digitale og mer effektive løsninger fra start til mål i et byggeprosjekt.

- Mange aktører adresserer dette nå, gjennom å utfordre eksisterende praksiser, kulturer og erfaringer, og søke nye samarbeidsmåter ved bruk av nye verktøy. Både store og små bedrifter må være med på å utvikle og teste nye løsninger i næringen, sier forskeren.

Viktig å være proaktiv

Markedsdirektør i Bygger’n, Markus Berget, mener det er viktig å være proaktiv og involvert i effektiviseringen av byggebransjen. De som håndterer det grønne skiftet bra vil ha et godt utgangspunkt for veien videre.

- Vi er med på prosjektet for å se på hvordan vi sammen kan forbedre dagens produktivitet gjennom hele verdikjeden. Vi bidrar med vår kunnskap og erfaring som grossist i prosjektet, hvordan vi kan gjøre byggeplassen mere effektiv, samt legge til rette for enklere logistikk og mindre tungtransport, sier Berget.

Han legger til at Byggmesteran, som har base i Verdal, ikke er en tilfeldig samarbeidspartner.

- Noe av det mest interessante med prosjektet er at vi gjør dette utenfor storbyene. Vi ønsker å bidra til at kompetansen og verdiskapningen som skjer på de mindre stedene synliggjøres, sier markedsdirektøren.

- I Byggmesteran har vi et kontinuerlig fokus på forbedring og utvikling. Vi gleder oss derfor veldig til å gjennomføre dette forskningsprosjektet sammen med Byggern og sintef. Jeg er sikker på at vi vil lære mye av denne prosessen og av resultatene som skapes gjennom forskning. Dette handler for oss om konkurransekraft, samt å skape bransjekunnskap for framtidens marked, sier daglig leder, Lars Petter Sjøvold.

Bygger’n har for øvrig gjennomført flere tiltak for å bli mer økonomisk bærekraftig og mer miljøvennlig. Elbiler er tatt i bruk for å frakte varer til og fra byggeplass. Digitale verktøy sørger for færre feil under byggeprosessene. Økt bruk av pre-fabrikkerte, standardiserte elementer gir også mer kontroll på avfallsmengde, gjenvinning og gjenbruk.