Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

- Brannklassifisering av royalbehandlet kledning må oppdateres

Treindustrien har bedt royalprodusentene om å sørge for tilstrekkelig testing og dokumentasjon av kledning.

Treindustrien har kontinuerlig fokus på produktinformasjon og dokumentasjon. Bransjen har nylig fått kunnskap om at tester indikerer at royalbehandlet kledning ikke tilfredsstiller brannklasse D, slik den som regel er deklarert for i dag. Treindustrien har bedt royalprodusentene om å sørge for tilstrekkelig testing og dokumentasjon av kledning. Dette er bedriftene i full gang med å følge opp, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.


- Produsenter tar grep umiddelbart, og endrer inntil videre klassifiseringen av royalprodukter brukt til kledning. De kontakter kunder og informerer om endringen. Dette viser at produsentene er seriøse og tar ansvar. Treindustrien setter sikkerhet først. Vi følger opp saken, og jobber sammen med produsenter og andre fagmiljøer for å kvalitetssikre at all produktinformasjon er i tråd med standarder. Under enhver omstendighet skal produkter være egnet i bruk og regelverket følges. Produsentene må ha dokumentasjon for sine produkter, og det er viktig at kundene etterspør slik dokumentasjon, legger Finstad til.


Både Alvdal Skurlag og Moelven har i etterkant sendt ut informasjon om dette til sine forhandlere og samarbeidspartnere, blant andre Bygger'n.


"Med bakgrunn i dette har Moelven gjennomført tester av våre Royalbehandlede produkter. Som et resultat av de foreløpige testsvarene blir Royalbehandlet kledning- og K-virke nedklassifisert fra brannklasse D til E. For å unngå villedende informasjon samt sikre at rett dokumentasjon følger rett produkt, har Moelven besluttet å etablere nye artikler på Royalproduktene som nedklassifiseres. Ordet ‘Kledning’ vil ikke bli brukt i navnsettingen av de nye artiklene", skriver Moelven blant annet.


"Vi har nå blitt oppmerksom på at det er reist tvil om Royalimpregnert kledning tilfredsstiller disse kravene, og vi endrer våre ytelseserklæringer inntil vi har fått  verifisert produktets brannmotstand. Ytelseserklæringene omarbeides derfor til klasse NPD som betyr at brannklassen ikke er verifisert gjennom testing. Royalimpregnert kledning kan fremdeles brukes til bygg som er uten brannklassifisering, som for eksempel uthus og garasjer, og i bygg der Royalkledningen godkjennes gjennom brannprosjektering", er noe av det som står i pressemeldingen fra Alvdal Skurlag.