Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

Vi har fulle lager og komplett sortiment på trelast

Dette er den beste nyheten vi kan komme med akkurat nå: Bygger’n har fulle lager, og begynner å se lyset i tunellen.

At prisene på trelast fortsatt øker, og har økt, er ingen nyhet lenger, men vi forventer nå en gradvis nedgang fra Q4. Vi kan fortsatt få korte perioder hvor vi mangler enkelte dimensjoner på enkelte butikker, men vi har nå mange varer på lager, så det bør være unntaket. 

Årsaken til optimismen er at prispresset fra USA har avtatt internasjonalt, men her kan det komme en rekyl når pandemi og skogbranner avtar. Nå er det Europa som står for det meste av etterspørselen, med høye eksportpriser til blant andre Storbritannia.   

Varetilgang, ledetid og pris 

Både nasjonalt, lokalt og globalt har en rekke faktorer resultert til begrenset tilgjengelighet på flere varegrupper. Dette har igjen sendt prisutvikling i en berg- og dalbane for byggevarer, inkludert trelast. Vi i Bygger’n forsøker å informere så godt vi kan, slik at alle kan forberede seg, og i størst mulig grad unngå brå overraskelser. 

Historisk sett har ikke byggebransjen vært god nok til å involvere og inkludere hele verdikjeden i planlegging av prosjekter. Hvis vi sammen klarer å gi forutsigbarhet til en større del av denne verdikjeden, vil også leveransene og prisene bli mer forutsigbare for oss alle. 

Vi ønsker å gi honnør til alle våre kunder som hittil har økt involveringen av oss, og begynt å sette ordrene i en tidligere fase. 

  • Fortsett med langsiktig planlegging sammen med dine faste kontakter her hos oss.
  • Vær åpen for å vurderealternative materialer og løsninger. 
  • Informer sluttkundene tidligst mulig. Folk får ofte økt forståelse ved tidlig involvering. Oppmerksomheten vil da også kunne blir rettet mot årsakene og ikke mot alle oss i siste ledd av verdikjeden.
  • Overlat mest mulig slikt til oss og fokuser på egne kjerneaktiviteter. Selv med høye priser er det alltid sluttsummen for prosjektet som teller.
  • Våre løsninger skal bidra til å gjøre arbeidsdagen din mer effektiv

Flere trender gir grunnlag for positiv forandring, selv om vi forventer økte ledetider og priser i flere produktkategorier i en periode før det snur. 

Trebaserte produkter 

Vi har opplevd lange ledetider og økte priser, men forventer også her bedre tilgang utover høsten. Prisene på OSB, vil nok reduseres nå som Kina har redusert importen og byggeaktiviteten. 

Det er meldt inn et mer naturlig prisvarsel på lister, dører, vindu mm fra 1.10. 

Oversikt over alle disse finner du her

Skruer, profiler og beslag

Det har vært like høy etterspørsel etter stål som trelast de siste 9 månedene. Dette har resultert i en reel knapphet og det varsles prisøkning på produkter som har mye innhold av stål. Vi har ingen knapphet på skruer og beslag pdd. 

Plastbaserte materialer og EPS/XPS

Dessverre opplever vi en dramatisk uro og ytterligere økning i råvaremarkedet basert på følgende faktorer:  

  • Nedsatt produksjonskapasitet på grunn av nedstengte produksjonsanlegg
  • Nedsatt kapasitet fra det amerikanske markedet grunnet kald vinter
  • Økt etterspørsel i både Europa og Asia

Dette har medført en ekstremt kraftig prisvekst utover det bransjen noensinne har opplevd.  

Hva gjør vi for å avhjelpe situasjonen?

Vi i Bygger’n jobber kontinuerlig for å sikre dere varene dere trenger, og våre faste proffkunder er vår førsteprioritet! 

Vi jobber samtidig tett med våre leverandører for å legge prognoser for vårt varebehov fremover. Vi har økt våre egne bufferlager for å minke risikoen for at vi skal gå tomme for varene dere trenger i det daglige. Vi opplever at vi har høy prioritet hos våre eksisterende og nye leverandører, og har som ambisjon at vi skal være den mest leveringsdyktige byggevareaktøren i den krevende situasjonen vi har nå. 

Vi ønsker å holde prisveksten så lav som mulig for proffkundene, og dere skal føle dere trygge på at når prisene fra leverandørene til oss synker igjen, så vil prisene til dere senkes tilsvarende. 

Hele verdikjeden er i en krevende situasjon, og vi beklager sterkt at både vareknapphet og prisøkninger rammer dere så hardt. Vi gjør alt vi kan for å sikre dere varer og konkurransedyktige betingelser i dette ustabile markedet. 

Ved å gi oss og leverandørene forutsigbarhet kan vi gi dere rett pris og forutsigbarhet.

 

Skrevet på vegne av kategori og marked i Bygger’n 

Markus Berget 

Markedsdirektør Proff