Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

Ny bransjestandard for smittevern på byggeplass

Byggenæringens landsforening satte i midten av februar ny standard for smittevern.

Punkt 3.5 handler om byggevarehandelen. Les hele skrivet her

3.5 Byggevareomsetning – Risikovurdering og tiltak

Risikovurdering med tiltak for byggevarehus i ring-1-kommuner og ring-2-kommuner:

1) Utkjørte varer fra byggevarehus leveres kontaktløst og er forbundet med liten risiko for nærkontakt eller smitte.

2) Klikk-og-hent-konseptet med henting av ferdigpakkede varer på uteareal skjer under liten risiko. Det er god plass til å overholde avstandskrav, og kunden laster selv opp sine egne varer. Betaling er utført før varer hentes. Løsningen fungerer for både proffkunder og forbrukerkunder.
3) Betjening av proffkunder i butikk gir følgende risikomomenter:
— sortering mellom forbrukerkunder og proffkunder ved adgangskontroll i døren inn til butikken.
— betaling i kasse for de som ikke er kontokunder.


For å redusere risikomomenter som nevnt under 3), kan varehusene vurdere følgende tiltak:

- Alle kunder oppfordres ved oppslag om bruk av munnbind ved innkjøring på butikkens uteareal. Kunder settes i køordning og forblir i egen bil. Kunder identifiseres som forbrukerkunder eller
proffkunder mens de sitter i bilen.


Plukk av varer kan gjøres på flere måter:

- Proffkunder med konto kan selv plukke varer i butikk. Det føres kontroll av maksimum antall kunder i butikk ved type «én ut/én inn». Kundene bruker munnbind, og de blir henvist til
hånddesinfeksjon på vei inn og ut.
- Proffkunder blir betjent med vareplukking av butikkens personale. Kunden får sine varer lastet opp med truck eller laster selv opp varer på egen bil. Betaling gjøres ved mobilbasert betalingsløsning.
- Forbrukerkunder kan betjenes med plukking av varer når butikkens personale har tilgjengelig kapasitet. Betaling gjøres med mobilbasert betalingsløsning. Hvis det ikke er kapasitet til å betjene
forbrukerkunde med vareplukking, må disse henvises til klikk-og-hent tilbudet.