Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

Varsel om prisvekst

Det er dessverre fortsatt stor ubalanse i trelastmarkedet, med vesentlig større etterspørsel enn produksjon både nasjonalt og internasjonalt, og dette driver prisene videre oppover fra produsentene – som varsler ytterligere prisvekst fra 1. Juni.

Innenfor området trebaserte plater er det stor uro i markedet. Dette skyldes en kombinasjon av stor etterspørsel internasjonalt, samtidig som to store OSB-fabrikker i Europa var stengt på grunn av brann. Dette medfører svært stor prisøkning på OSB-plater.
Også plateprodukter som er produsert i Kina får en stor prisøkning. Dette skyldes i hovedsak en høy prisvekst på sjøfrakter, noe som får stor innvirkning på prisen på denne type varer.

Fraktratene for sjøfrakt har i løpet av få måneder mer enn tredoblet seg.
Vi gjør fortløpende forhandlinger med våre leverandører og gjør det vi kan for å holde prisveksten på disse og andre produktområder lavest mulig, og håper at den reelle prisøkningen vil bli lavere enn varslene på flere områder.

Skal vi kunne klare å komme oss igjennom denne perioden må våre proffselgere involveres i enda større grad med tanke på bestillingsplan, leveringsplan og fremdriftsplan for deres prosjekter.  

Dette slik at vi kan sikre at våre gode kunder får tilgang til trelast.

 - Store, uvanlige og ensidige ordrer vil bli avvist. Ingen hamstring vil aksepteres. - Vi forbeholder oss muligheten til å endre innkomne bestillinger ut ifra den til enhver tids tilgjengelig beholdning.

Vi lagerlegger nå I-bjelke og I-stander, k-bjelke og k-stander som et alternativ på flere lokasjoner.

Med god dialog underveis i prosjektene vil vi gjøre vårt ytterste til avhjelpe situasjonen så godt som mulig.. Våre gode, faste kunder vil fortsatt være prioritert, men tilgjengelig volum må fordeles.

Vi tror og håper at markedet på et tidspunkt stabiliserer seg og da skal det reflekteres i våre priser.