Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

Varsler ny prisvekst fra 1. juni

Det er dessverre fortsatt stor ubalanse i trelastmarkedet, med vesentlig større etterspørsel enn produksjon både nasjonalt og internasjonalt, og dette driver prisene videre oppover fra produsentene – som varsler ytterligere prisvekst fra 1. Juni.

Innenfor området trebaserte plater er det stor uro i markedet. Dette skyldes en kombinasjon av stor etterspørsel internasjonalt, samtidig som to store OSB-fabrikker i Europa var stengt på grunn av brann. Dette medfører svært stor prisøkning på OSB-plater.
Også plateprodukter som er produsert i Kina får en stor prisøkning. Dette skyldes i hovedsak en høy prisvekst på sjøfrakter, noe som får stor innvirkning på prisen på denne type varer.

Fraktratene for sjøfrakt har i løpet av få måneder mer enn tredoblet seg.
Vi gjør fortløpende forhandlinger med våre leverandører og gjør det vi kan for å holde prisveksten på disse og andre produktområder lavest mulig, og håper at den reelle prisøkningen vil bli lavere enn varslene på flere områder.

Skal vi kunne klare å komme oss igjennom denne perioden må våre proffselgere involveres i enda større grad med tanke på bestillingsplan, leveringsplan og fremdriftsplan for deres prosjekter.  

Dette slik at vi kan sikre at våre gode kunder får tilgang til trelast.

 - Store, uvanlige og ensidige ordrer vil bli avvist. Ingen hamstring vil aksepteres. - Vi forbeholder oss muligheten til å endre innkomne bestillinger ut ifra den til enhver tids tilgjengelig beholdning.

Vi lagerlegger nå I-bjelke og I-stander, k-bjelke og k-stander som et alternativ på flere lokasjoner.

Med god dialog underveis i prosjektene vil vi gjøre vårt ytterste til avhjelpe situasjonen så godt som mulig.. Våre gode, faste kunder vil fortsatt være prioritert, men tilgjengelig volum må fordeles.