Hils på BILT!

Gjør byggeprosessen enklere! Visste du at vi har lansert vårt eget merke på avrettingsmasse og mørtel? Uansett om du skal utføre en mindre oppussing eller et større byggeprosjekt, har vi det du trenger for å oppnå en jevn overflate og solide konstruksjoner. Laget av fagfolk – for deg!

B20 støp og betong. Kan brukes både ute og inne! 

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp. 

BILT Støp B20 er laget av sement og velgradert sand. DB20 benyttes til støpearbeider inne og ute, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Til større støpearbeider kan det tilsettes inntil 30 % støpesand eller pukk. 

B20 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Massen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer.

Forbruk

25 kg gir ca 12,5 liter ferdig masse.

20 kg pr. m2 pr. mm tykkelse.

Her kan du lese produktdatabladet for BILT B20

M5 Mur- og pussmørtel.

Til muring og pussing på vegger.

BILT Mur- og pussmørtel M5 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand (0-2 mm.) og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. 

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m2 pr. mm lagtykkelse.

Oppmuring tegl: ca- 80 kg pr. m2.

Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kg pr. m2.

Her kan du lese produktdatabladet for BILT M5

Avretting

Sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. 

BILT Avretting kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm, og er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Avrettingen benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varem. I våtrom skal BILT Avretting alltid overdekkes med smøremembran eller tett belegg. 

Hell først rent vann i blandekaret, maks 3,6 liter vann til 20 kg BILT Avretting.

Forbruk

1,75 kg BILT Avretting pr. mm.

Belegg tykkelse pr. m2. 

Her kan du lese produktdatabladet for BILT Avretting

Opprettet
28.08.2023
Oppdatert
03.01.2024
Icons/Large/Chat