Store og små strømtiltak

Når strømregningen blir høy, hjelper både stort og smått.

Det finnes mange energieffektiviserende tiltak å bryne seg på, både store og små. De store krever sant nok mye penger, tid og innsats, men kan i gjengjeld ha veldig mye å si for strømregningen, bokomforten og boligens verdi. De mindre tiltakene er på sin side enkle å gjennomføre, koster lite med penger og tid, men de vil også ofte ha begrenset effekt.

Før man setter i gang med energitiltak, er det viktig å ta en grundig vurdering av boligen og eget strømforbruk, og å se dette i sammenheng med mulige tiltak. Ikke alle tiltak vil være like lønnsomme for alle hjem, og det er viktig å huske på at flere av tiltakene er lønnsomme på sikt.  

Smått 

Tetningslister

Tetningslister er nok det minste og rimeligste grepet du kan ta for å redusere strømforbruket. Ved å plassere tetningslister i dør- og vinduskarmer der det trekker, kan man stabilisere inneklimaet og forhindre at varmen glipper ut av huset. 

Installering av varmepumpe

Varmepumper er i vinden som aldri før, og det er god grunn til dette. For å forenkle det litt, dersom varmepumpen bruker 1 kWh strøm, produserer den 3 kWh varme. Det finnes flere ulike typer varmepumper, men blant dem er luft-til-luft-varmepumpe den mest rimelige og den enkleste å installere. Den vil imidlertid ha noe dårligere effekt enn de mer kostbare typene som luft-til-vann og væske-til-vann, og vil i større grad påvirkes av utetemperatur. 

Nye vinduer 

Vinduer kan stå for en betydelig del av varmetapet til en bolig, men trenger ikke å være så vanskelige eller kostbare å bytte ut. Dette er forutsatt at du kjøper vinduer i samme stil og størrelse. Endrer du på dette, kan det kreve mer kompliserte arbeider så vel som potensiell søknad til kommunen på grunn av vesentlige fasadeendringer. 

Målrettet, innvendig etterisolering (etterisolering av loft/kjeller)

Etterisolering er kanskje det beste forsvaret eldre boliger har mot høye strømpriser. Det er sant nok et stort tiltak. Om det blir for stort, kan man også oppnå gode resultater ved å gå mer målrettet til verks. Etterisolering av kjeller og/eller loft kan være effektfullt, og det samme kan strategisk innvendig etterisolering av enkeltrom. 

Stort

Utvendig totalrenovering

Få tiltak vil kunne slå en full, utvendig totalrenovering. Da snakker vi om skifte av tak og kledning og etterisolering av begge, inkludert utlekting. Dette er unektelig et veldig stort, kostbart og tidkrevende tiltak. På den andre siden vil resultatet gjenspeile investeringen: Utvendig totalrenovering av en eldre bolig vil redusere fyringskostnader, forbedre inneklimaet og vil også gi en solid verdiøkning på boligen. 

Utvendig etterisolering

Kun etterisolering av yttervegger er også et godt tiltak. Husk at dersom du uansett trenger å bytte kledning, vil etterisolering kun utgjøre en mindre ekstrakostnad. 

Solceller

Investeringskostnaden er unektelig høy, men nedbetalingstiden er nå flere år kortere enn den var. Installeringen er videre hverken tidkrevende eller kompleks. Solceller produserer ren energi du kan nyte med god samvittighet, og som vil kunne dekke hele strømforbruket deler av året. 

Gjør det skikkelig

Uansett om du går til verks med større eller mindre tiltak, pass på at jobben utføres riktig for å få et godt resultat som varer, og for å unngå potensiell skade på boligen. Skulle skader oppstå som følge av ufaglært arbeid, kan dette påvirke erstatningen du får fra forsikringsselskapet. Det er blant annet viktig at boliger har riktig lufting for å forebygge fukt, noe man skal være var på ved etterisolering. I tillegg må installering av varmepumper og solceller gjøres av fagpersoner for å få støtte fra Enova, men også for din egen sikkerhets skyld. Etablering av ladepunkter skal også gjøres av faglærte.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
02.03.2023
Icons/Large/Chat