Tips om stell av taket

Et nytt tak gi deg en kraftig verdistigning på huset, men det er viktig at det blir gjort på profesjonell måte.

En viktig investering

Bad og kjøkken er selvsagt utrolig viktig for verdien på en bolig, men i kroner og øre er det taket som gir størst utslag, sier Rune Skagen, daglig leder ved Bygger'n Heimdal.

Taket er husets femte og viktigste fasade, og skal holde bygningen tørr og frisk. Fukt gjennom taket vil forårsake skader som kan bli svært kostbare for deg som huseier. Man bør derfor med jevne mellomrom kontrollere at taktekkingen er hel, opplyser Hagen.

– En komplett takrenovering er ikke bare den viktigste investeringen du gjør i huset ditt, den øker også verdien på boligen din vesentlig, sier Skagen.

Verdistigningen varier både ut i fra den øvrige standen på eiendommen og beliggenhetsfaktoren. Desto mer sentralt og attraktivt område, jo mer får man igjen for oppgraderinger.

Å ikke gjøre noe kan da koste deg tilsvarende: Ifølge Dagbladet er det beregnet at et gjennomsnittlig tak koster 150 000–200 000 kroner, inkludert arbeid.

Her er noen flere viktige ting å huske på for å sikre taket ditt:

  • Det er særlig detaljene på taket som er utsatte, som rundt piper og ventilasjon, vinkelrenner og lignende.
  • De fleste tak har en levetid på alt fra 20 til 50 år, avhengig av hva de er tekket med, men det er smart å foreta ettersyn av taket jevnlig, for eksempel en gang i året.
  • Under en takkontroll bør du sjekke kaldloft hvis du har det. Ved innvendig skråtak sjekker du dette også. Se etter fuktmerker, blant annet.
  • Utvendig er det lurt å sjekke at alt ser helt og ordentlig ut.
  • Sørg for at vannet kan renne fritt i takrennene, og er det mye mose kan man fjerne dette med et mosefjerningsmiddel.
  • Har man takstein på taket, bør man sjekke at disse er hele og ligger riktig på plass.

Tung snø kan skade

Dersom det ikke er montert, eller montert for få snøfangere, kan tunge snølaster føre til skader på taktekkingen. I følge Skagen hos Bygger'n Heimdal ble arbeidet med detaljer ofte ikke like godt utført før i tida, som i dag.

– Vi sier gjerne at shingel og asfaltprodukter har en levetid på inntil 30 år. Disse produktene tørker ut, sprekker opp og kan slippe inn fukt. Takstein har en vesentlig lenger levetid, men har du et gammelt tak med mye istapper om vinteren og mosegroing om sommeren, kan det tyde på dårlig isolering og ventilering av taket. Da kan det være en grunn til å gjøre noe.

Takene som bygges i dag har langt bedre lufting enn tak som ble bygd tidligere, og god lufting er viktig for å transportere fukt og varme ut av takkonstruksjonen.

Bruk en fagmann

I Norge er det tradisjon for å gjøre mye selv, men å legge nytt eller utbedre et gammelt tak, kan fort være en krevende oppgave. Det er også er strenge krav til kvalitet.

Hvis du er usikker på takets tilstand etter å ha besiktiget det selv, er det lurt å ta kontakt med en fagmann som har tak som profesjon, og som følger normer, forskrifter og allmenne bransjeanbefalinger. Bygger’n-butikkene kan anbefale svært gode fagmenn som du kan samarbeide med. Da får du greie på om du må gjøre noe, eller om du kan slå deg til ro med den tilstanden som taket er i.

– Vi kjenner til tilfeller der man har gjort en slags takfornying ved å male taksteinen, men det gjør ikke taket noe tettere eller bedre, dette er kun en midlertidig oppfriskning av fargen på taksteinen, understreker Skagen.

Han synes også at det er viktig å huske at det under taksteinen ligger et undertak, som er en viktig del av tettefunksjonen til taket. Har man en taktekking med behov for renovering er det svært sannsynlig at dette også gjelder for undertaket.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
05.04.2024
Icons/Large/Chat