I Bygger’n har vi et stort utvalg av takplater, takstein, shingel og mer til taket.

Ta vårsjekk på taket

Kanskje er tiden inne for nytt tak?

Det anbefales at man utfører en fasadevask én gang i året. Mange utsetter dette år etter år, og det er enda flere som forsømmer taket. Det har sin naturlige forklaring i at taket verken er like synlig eller tilgjengelig som fasaden. I tillegg har de fleste tak en levetid på mange tiår og krever lite vedlikehold. Kombinert gjør dette at taket er lett å glemme, men det lønner seg å utføre en taksjekk i ny og ne, og huske på at selv om taket varer lenge, varer det ikke evig.

I Bygger’n har vi et stort utvalg av takplater, takstein, shingel og mer til taket. Hos oss finner du blant annet takprodukter fra Isola, en bedrift som har produsert tak for norske hjem i over 60 år.

Når burde taket skiftes?

Den beste indikatoren på når taket bør skiftes, er takets alder. Hva som er ditt taks forventede levealder, vil variere etter hva slags taktype og taktekke du har. Takstein i tegl varer for eksempel i 60 - 80 år mens tretak varer i 20 - 40 år. Det er samtidig flere faktorer som vil virke inn på hvor lenge taket varer. Kvaliteten på arbeidet og materialene som er brukt, hvordan det er blitt vedlikeholdt og hva det har blitt utsatt for er viktige faktorer. Et hus som befinner seg i et værutsatt område og er omringet av trær, vil ha et tak som bærer preg av dette. 

Å gå kun etter forventet levetid er altså ikke nok for å bedømme når taket bør skiftes. Det er også anbefalt at man sjekker takets tilstand jevnlig for å vurdere vedlikeholdsbehovet Det anbefales at man tar en en ekstra grundig sjekk 20. år etter taket ble lagt, men det kan være gunstig å ta en rask visuell sjekk hvert år for å oppdage eventuelle problemer tidlig. Venter man for lenge og lar for eksempel et lekk tak stå, vil dette kunne forårsake alvorlige og kostbare fuktskader. 

Det er for øvrig ikke slik at taket må skiftes ut i sin helhet dersom man oppdager skader - finner du en sprukket takstein, erstatter du denne. Det er først om du finner utbredte og vedvarende skader at det blir snakk om takskifte. 

Hva du bør sjekke:

  • Om du kan, gå opp på loftet og se på taket fra innsiden. Ser du rennemerker eller tegn på fuktskader, er dette et klart faresignal
  • Gå opp på taket og se deg rundt. Er takstein skadd? Vokser det mye mose eller annen vegetasjon? Se særlig nøye rundt gjennomføringer og ved hull - ser det dårlig ut her, er det et faresignal.
  • Løft på takstein og ta en titt på undertak og lekting
  • Se også på takrennene - er disse overvokst, er det stor sannsynlighet for at de har helt eller delvis nedsatt funksjon.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
05.04.2024
Icons/Large/Chat