Når burde du måke snøen av taket? Hvordan burde en måke?

Hvor mye snø tåler taket?

En enkel taksjekk før snøen kommer kan spare deg og din lommebok for unødvendige kostnader.

Ikke mer enn en 1/2 meter snø

Masse snø er en stor belastning for taket ditt, særlig hvis snøen er våt og tung

  • Tommelfingerregel er maks en 1/2 meter snø på taket.
  • Tak bør måkes når snølasten er høyere enn det bygningen er prosjektert for.
  • Synlige nedbøyninger eller endringer i huset er et varsel om at belastningen er betydelig. For eksempel når dører og vinduer begynner å gå tregt.

Høye snølaster i kombinasjon med feil prosjektering eller feil utførelse er vanlige årsaker til sammenbrudd. Det er ofte ikke snølasten alene som er årsak til kollaps.

Hva med forsikring når skaden på taket er skjedd?

Forsikringen dekker normalt det som heter "plutselige og uforutsette skader". Men med snørike vintre, stiller det seg annerledes.

Hvis det oppstår skade som følge av snøbelastningen, kan du risikere avkorting i utbetaling fra forsikringsselskapet.

Hvordan bør taket måkes?

Hvor havner snøen når du måker?

  • Unngå at den havner på nytt tak/vegg.
  • Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet.
  • Unngå at store mengder snø kommer i bevegelse samtidig. Konstruksjonen kan settes i svingninger som den ikke tåler.
  • Taket bør måkes jevnt.
  • Unngå å fjerne snøen helt ned til tekkingen, det er lett å skade taktekkingen.
  • La det være igjen 10-20 cm snø.
  • Vurdere sikringstiltak.

Hva er tålegrensen for taket?

Direktoratet for Byggkvalitet har laget en temaveileder om snø på tak. Noen tips fra temaveilederen om forholdet mellom dybde og vekt av snø:

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
02.03.2023
Icons/Large/Chat