Når høvleriet og tømreren har gjort sin jobb, er det din tur.

De vanligste feilene ved montering av lister

Har du tenkt på hvordan man behandler listverket før montering?

Likegyldighet og slurv ved frakt og lagring av listverk:

Det hjelper lite om høvleriet tenker kvalitet i alle ledd og tømreren utfører sitt håndverk med stor flid, dersom listene behandles likegyldig ved transport og lagring før montering.

  • Pakk inn listene i plast eller papp ved transport.
  • Lag en skikkelig lagerplass hvor listene kan ligge i fred.
  • Listene tas ut av emballasjen og berøres minst mulig under lagring.
  • Legg gjerne noe over listene for å hindre tilsmussing og at de mørkner på grunn av sollys under lagringen. Lister med fingeravtrykk eller skomerker er lite pent.

Montering

Listene tørkes for lite før montering:
Fører til tørking og krymping etter at listene er montert, noe som lett medfører oppsprekking, særlig rundt spiker. Listverket bør ligge å tørke i bygget i tørt klima, minst en uke før montering.

Spikring for nær enden:
Medfører oppsprekking. Spiker bør ikke plasseres nærmere en- den enn ca. 3-4 cm. Det kan ofte være lurt å forbore, særlig ved montering av lister i harde treslag. Et annet tips er å knipe av spissen på spikeren med tang. Spikeren blir da butt og splitter ikke veden så lett.

Overflatebehandling som maling og lakking etter montering:
Dette medfører at overflatebehandlingen sprekker i overgangen mellom list og kledning når listene og kledningen begynner å krympe eller svelle. Det kan være lurt å overflatebehandle både veggen og listene før montering av listene.

Kilde: Trefokus »

Opprettet
30.06.2021
Oppdatert
09.05.2022
Icons/Large/Chat