Få en veranda som denne ved å følge våre tips.

Tips ved bygging av terrasse

Skal terrassebordene legges med "smilefjes" eller ikke? Her for du tips til hvordan du bygger terrasse eller veranda.

Man skulle ikke tro at det å legge terrassebord er så vanskelig, men når man står midt oppi det, så lurer man kanskje på om terrassebordene skal legges med "smilefjes" (margsiden opp) eller ikke. Her er det ingen fasit, men les hvorfor man kan velge det ene eller andre.

 • Legges terrassebord slik at det "smiler" til deg i endeveden, da kuver bordet seg ned og regnvann renner av og man slipper å snuble. De fleste lærebøker anbefaler dette.
 • Legges terrassebordene den andre veien, blir treet mer lukket og suger mindre vann.

Våre leverandører sier at begge deler er riktige, og det er smak og behag som bør avgjøre. Derfor anbefaler de at terrassebordene legges med den peneste siden opp.

Merk også at tre ikke alltid oppfører seg etter "læreboka". Avhengig av dimensjon og hvor i tømmerstokken bordet er tatt ut er det ikke sjelden man opplever at bordet kuver "feil vei", altså samme vei som årringene.

5 tips til terrassebyggingen

Stabilt og holdbart

 • For en stabil terrasse må man ha tettere bjelkelag. Legg bjelkelag c/c 60 cm og bruk virke som er minimum 28 mm tykt.
 • Hvert terrassebord skal ligge over to bjelkelag, minste lengde blir dermed 120 cm.

Avstand mellom terrassebordene

 • Det bør alltid være 3-5 mm mellom bordene ettersom virket kan reise seg, vri seg eller svelle ut i bredden når det blir fuktig.
 • Dersom virket er fuktig når du legger det, kan du redusere noe på mellomrommet.

Ha kontroll på bredden

 • Mål alltid hvert bord ettersom de vil ha varierende bredde (mellom 11,9 og 12,4 mm). For at sluttresultatet skal bli pent, bør hele raden ha samme virkebredde.

Rett og pent

 • Ettersom virkenes bredde kan variere med noen millimeter bør du merke av for hver meter. Bruk penn eller krittsnor.
 • Juster mellomrommet mellom bordene underveis. Da slipper du å "finjustere" på slutten samtidig som du får et rett og pent terrassegulv.

Andre tips når du skal bygge terrasse

 • Dersom du er redd for at gress skal vokse opp mellom terrassebordene, kan du legge en fiberduk først.
 • Dersom terrassen er mer enn 0.5 m over bakkenivå, må du av sikkerhetsmessige grunner bygge rekkverk. Regelen sier en høyde på 90 cm og at det ikke skal ha større åpning mellom bordene enn 10 cm (barnesikring).
 • Stående kledning på rekkverket virker mer stengende enn liggende kledning.
 • Liggende rekkverk er raskere å lage, samtidig som det gir inntrykk av å være lavere.
 • En levegg til terrassen bør ikke bygges tett da den gir vindvirvler. Beste le får man når 75 %- 80 % (jevnt fordelt) av veggflaten er dekket med terrassebord.
 • Nylagt terrassegulv skal ligge å tørke fra 1-2 mnd.
  Vask med terrassevask. Når underlaget er tørt, kan gulvet beises med terrassebeis. Viktig å følge bruksanvisningen på terrassebeisen.

Bygge terrasse / veranda

Stolper og fundamentering

Stolpene som verandaen/terrassen står på skal festes i støpte betongsøyler. Når grunnen består av stein og grus, graver man minst 50 cm dype hull til betongsøylene, ned til fast underlag.

Er det mye leire og matjord, må betongsøylene dypere ned for å få fast grunn.

 • Trykk på plass et armeringsjern midt i betongplaten.
 • Bruk gjerne forskaling av papprør, 15 cm i diameter.
 • Fyll så stein og jord tilbake rundt forskalingen og støp søylen, stolpefestet settes på plass.

Konstruksjon (se bilder under)

Q

 • Bærelekte skrus fast med treskruer i veggen.
 • Settes sammen av to deler, 48x48 mm og 48x198 mm.

W

 • er den fremre bærelekten og skrus samme av to deler. 48 x 48 mm og 48 x 198 mm.
 • Justeres nøye med vater slik at den blir i samme høyde som den andre og vannrett.

E

 • er gulvbjelkene 48 x 148 mm. Festes med skråsprikring eller vinkelbeslag i begge ender til bærelektene.
 • Den fremre bærelekten skjuler endeveden i gulvbjelkene. Bruk avstandsklosser på 5 mm, og terrassebordene skrues (evt. spikres) fast.

R

 • stolpene er bygd opp som I-bjelker og spikres sammen av et midtstykke (48x73 mm) og to ytterdeler (36x123/148 mm).
 • På den måten kan man sette sammen stolpene og bærelektene uten synlige skjøter.

T

 • Stolpene mot husveggen kan være av mindre dimensjon enn de andre.
 • Midtstykket, som toppen av rekkverket hviler på, er 48x48 mm. Midtstykket skrues fast i husveggen.
 • Ytterdelen har dimensjon 36 x 73 mm.

Y

 • Midt på den ytterste gulvbjelken er en stolpe Y. Dimensjonen er 48 x 73 mm og 36 x 123/148 mm.
 • Vent med å spikre fast den siste ytterdelen til krysslektene er satt på plass.

U

 • De horisontale støttelektene U, 48 x 73 mm, utgjør rammen i rekkverket. Krysslektene kan spikres mellom dem. Det er viktig å ta nøyaktige mål. Krysslektene felles sammen der de krysser hverandre.
 • De horisontale støttelektene U kan også brukes som spikerslag for loddrette spiler.

O

 • Trappens sidevang består av en støttebjelke O 48 x 148 mm med fastspikrede, tilmålte kiler I oppå. Kilene benyttes til å feste trappetrinnene.
 • De ideelle målene for en trapp er ca 300 mm for inntrinn (dybde) og ca 150 mm for opptrinn (høyde). I bakken hviler sidevangene på to betongplater.

Opprettet
19.08.2021
Oppdatert
09.05.2022
Icons/Large/Chat