Automatisk lagring i ByggDok

All dokumentasjon om det du kjøper hos Bygger’n lagres automatisk i ByggDok, slik at du har alt du trenger for å ivareta lover og forskriftskrav.

Enkelt å ivareta dokumentasjonskravene 

ByggDok er et digitalt dokumentasjonsverktøy tilpasset små og mellomstore entreprenører. Med ByggDok er det enkelt å ivareta gjeldende forskriftskrav til dokumentasjon.

Når du kjøper varer hos Bygger'n henter ByggDok automatisk produktdokumentasjonen fra Bygger'ns system, og lagrer den i riktig prosjekt. Basert på dine innkjøp samler ByggDok inn relevant dokumentasjon fortløpende og systematiserer den til de ulike stadiene i byggeprosjektet 

God oversikt for deg og sluttbruker

Dette gir både deg og sluttkunden en god oversikt over alle varer som er brukt i et prosjekt og all relevant dokumentasjon koblet til varene.

Når prosjektet er ferdig for overlevering genereres en sluttdokumentasjon for hele bygget direkte i løsningen. Med et enkelt tastetrykk sendes sluttdokumentasjonen til sluttkunden og lagres i boligens digitale servicehefte, Boligmappa. I Boligmappa har sluttkunden til en enhver tid tilgang til dokumentasjonen. 

Stoffkartotek

Inkludert i ByggDok har du også tilgang til et eget digitalt stoffkartotek med funksjonalitet for risikovurderinger, varslinger fra produsent, regelverk, etc. ByggArchive er Nordens største stoffkartotek fra EcoOnline. I ByggArchive finner du informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak for kjemikalier. ByggArchive er utformet etter myndighetenes krav til elektronisk stoffkartotek. ByggDok oppretter automatisk stoffkartotek for byggeplassen i ByggArchive og oppdaterer det løpende gjennom hele byggeperioden.

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
02.02.2023
Icons/Large/Chat