Erstatt utedoen på hytta

Forbrenningstoalett, vakuumtoalett eller biodo?

Stadig flere erstatter utedoen med mer moderne komfortable løsninger. Det finnes ulike produsenter og varianter som forbrenningstoalett, vakuumtoalett eller en eller annen variant av biodo.

Biologiske klosetter

Biologiske løsninger (tørrklosetter) er ofte den beste løsningen der man ikke har vannklosett. Disse klosettene samler opp avføring, urin, toalettpapir og organisk kjøkkenavfall og bryter det ned biologisk under tilgang på luft.

Den massen man tar ut til slutt, skal være hygienisk akseptabel kompost som kommer hagen eller uteområdet til gode.

Volumet er da redusert med 70-90 %. Fordelen med biologiske klosetter er at man unngår forurensing, lukt og hyppig tømming. Det finnes flere størrelser på de biologiske klosettene.

Riktig ventilasjon er viktig for at biologiske klosetter fungerer som de skal.

 • Ventilasjon hindrer luktproblemer ved å suge opp luften i klosettbeholderen, tilføre oksygen til komposten og avlede vanndamp.
 • For å sikre god trekk bør ventilasjonsanlegget (avtrekket over tak) utstyres med vifte der det er mulig. En slik vifte bruker 10 -30 w og gir altså lave driftsutgifter.
 • Med strøm på hytta bør du alltid montere en elektrisk vifte.
 • Vær klar over at selve klosettrommet aldri skal ventileres.

Vanndo uten vann

Også vanntoalettene er populære, og det er altså faktisk mulig å bruke vanntoalett selv om du ikke har innlagt vann på hytta. Da bærer man inn vann og fyller dette på en tank.

 • Det kan være lurt å velge et vakuumtoalett som bruker luft til å transportere avfallet.
 • Her trenger man ikke mer enn en halv liter vann per spyling
 • Vakuumtoalettene er fleksible i forhold til hvordan de små rørene plasseres. Med det sterke lufttrykket gjør det ingenting om røene går oppover eller bortover.

Hvordan unngå luktproblemer

Utendørs:

Er avtrekkskanalen riktig plassert?

 • Den bør plasseres nærmest mulig mønet og rage godt over det.
 • Trær og grener som henger over eller dekker til avtrekket må fjernes.

Innendørs:

Sjekk om ventilasjonen fungerer som forutsatt. Undersøk viften og kontroller om det er utettheter i kanalen (f.eks. spindelvev).

 • Dersom avtrekkskanalen ikke er isolert, kan dette gi lukt fordi luften avkjøles og oppdriften kan stoppe opp.
 • Kan det være konkurrerende ventilasjon i toalettrommet? Når du f.eks. fyrer i peisen eller ovnen, trekker du mye luft ut av hytta. Tett dører til omkringliggende rom. Monteres friskluftventil i toalettrommet, må denne plasseres så lavt som mulig. Helst nede ved gulvet.
 • Trær og grener som virker hindrende for avtrekket, kan skape vond lukt inne så vel som ute.

Fungerer klosettet godt?

 • Sjekk driftsanvisningene.
 • Tapp ut eventuell overskuddsvæske.
 • Husk alltid å tilsette en neve torvstrø etter hvert besøk.
 • Husk også å tilsettet organisk kjøkken- og matavfall slik at massen blir lufting og porøs.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat