Bygg deg et anneks på hytta

Et anneks eller uthus i bindingsverk kan settes opp etter flere prinsipper. Her viser vi deg hvordan du kan sette opp et anneks etter plattformkonstruksjon.

Tegningen nedenfor er en såkalt plattformkonstruksjon, som i de fleste tilfeller er en grei og enkel metode. Ofte benytter vi elementer fra flere metoder sammen.

Poenget med plattformen er at du bygger hele gulvet ferdig først, gjerne med eventuell isolasjon, gulvbord og det hele – og så setter veggene oppå. Er været ustabilt, sløyfer du isolasjon og gulvbord i første omgang, men legger et løst arbeidsgulv.  

Kommentarer til tegningen

Vi har tenkt oss 6 pilarer, dermed blir spennet ca. 180 cm i lengderetningen, som bærer hele taklasten. Vi forutsetter vanlig bindingsverk av materialer i løpende meter.

Pilartoppene

 • På pilartoppene må det legges grunnmurpapp før hovedbjelkene (svill på høykant) legges som en ramme rundt.

Gulvbjelkene

 • Kapp alle gulvbjelkene slik at de blir like lange.
 • Du må aldri måle lengden på bjelke for bjelke, fordi hovedbjelkene nesten alltid vil ha en liten sving.
 • Gulvbjelkene festes med to stk. 4,2 x 150 mm spiker fra utsiden eller legges i bjelkesko.

Isolasjon av gulv

 • Du kan godt isolere gulvet og legge det ferdig med én gang, bare det dekkes godt til mot nedbør. 
 • Spikre først lekter på bjelkene som du legger stubbloftbord eller -plater på, deretter fyller du opp med isolasjon.
 • Velger du å vente med isoleringen, bør du legge et midlertidig arbeidsgulv.

Vegger

 • Veggene kan bygges liggende på gulvet, med alle stendene spikret mellom bunnsvill og toppsvill. 
 • Vindus- og døråpninger kan du avsette uten liggende spikerslag så lenge.
 • Når veggene er reist og forbundet, må de avstives midlertidig med lange skråbord, helst på innsiden.

Taket

 • Taket kan bestå av enkle sperrebind som lages ferdige på bakken. Enten forbindes delene med hullplater som spikres, eller du bruker trelasker. Det må sages ut et lite hakk i underkant av sperren, slik at anlegget på toppsvillen blir flatt.
 • Taksperrene festes til svillen med en stikkspiker fra hver side, eventuelt med bygningsbeslag hvis området er kraftig værutsatt.

Avstiving

 • Nå fjernes de midlertidige skråstøttene, og veggene stives av med for eksempel svarte asfaltimpregnerte vindsperreplater. Platene skal gå et stykke nedenfor svillen og stikke ovenfor toppsvillen, slik at takisolasjonen stenges.
 • Bruker du forhudningspapp, må veggene avstives med faste skråstøtter som felles inn over minst tre stendere, en på hver side i alle veggene.

Vindsperreplater og isolasjon

 • Utvendig legges det vindsperreplate, deretter kledning. Med stående kledning må du ha iallfall ett horisontalt spikerslag – det trenger du ikke med liggende kledning.
 • Velger du stående kledning, trenger du ikke de to støttene i gavlen opp mot taksperrene.
 • Veggene isoleres med mineralull, og kles innvending med dampsperre før panelbordene festes.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat