Hva kan du gjøre selv når du skal rive?

Å rive selv kan både spare deg for penger og være god trening. Før du plukker opp slegga, burde du sjekke hva som er søknadspliktig og hva som burde utføres av en fagperson.

Enkelte rivejobber er dessverre litt for kompliserte til at du kan slå deg løs med sleggen helt uten videre. Først må man finne ut om rivingen er søknadspliktig og hvilke oppgaver som må overlates til en fagperson. I tillegg til dette må selve riveprosessen planlegges på samme måte som et bygg- eller renoveringsprosjekt. 

Riving tar mer tid enn man tror

Riving tar tid. Dette skal ikke undervurderes. Akkurat hvor lang tid det tar avhenger av hvor omfattende og komplisert rivearbeidet er. Rom som bad og kjøkken har for eksempel tekniske elementer som er mer krevende å rive, og hvor det gjerne er behov for fagkompetanse. Riving av et bad på så lite som fem kvadratmeter vil for eksempel kunne ta rundt 20 timer. Riving er også fysisk krevende.

I tillegg til dette kommer tiden man må bruke på avfallshåndtering. Det blir åpenbart en del avfall i forbindelse med riving, og du kan spare en penger ved å ta deg av dette selv. Det er imidlertid viktig å håndtere avfallet på lovlig og miljøvennlig vis. Husk at vi i Bygger’n tar imot dine brukte kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) gratis. 

Kan jeg rive selv?

Hva angår våtrom, rør og andre tekniske elementer, skal mye av dette overlates til fagpersoner med riktig kompetanse. Der det er behov for spesifikk, teknisk kompetanse burde man generelt sett ikke fikle for mye selv. Det settes strenge krav til våtrom og til elektriske installasjoner. 

Mindre tekniske oppgaver, slik som riving av parkett og vegger som ikke er bærevegger eller har ledninger og rør i seg, kan man gjøre selv. Du kan også rive deler av badet, men det lønner seg å avklare dette med en fagperson. Gjør gjerne dette tidlig i prosessen. Hovedregelen for både riving og renovering: Er du i tvil om du kan gjøre noe selv, hør med en fagperson. 

Riving av hus

Riving av et helt hus er som regel søknadspliktig, og her er det klart behov for fagpersoner. Det vanligste er å hyre inn egne rivefirma, som vil beregne hva slags metoder og utstyr de har behov for ut i fra boligens og tomtens forutsetninger. Dette koster i snitt 250.000 kr, inkludert alt av arbeid og materialer. 

Når du skal rive, har du mulighet til å gjøre en del selv så lenge du forhører deg med en fagperson først.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat