Et godt underlag er avgjørende for resultatet når man legger hageheller.

Dette må du tenke på før du legger hagehellene

Et godt grunnarbeid er viktig for å unngå hjulspor og bevegelser i dekket ved belastninger og temperatursvingninger.

Tegningen viser en generell oppbygging fra grunn opp til dekke med belegningsstein.

Bygger'n anbefaler Asak miljøstein til belegning og heller.

Grunnforholdene i Norge varierer fra fjellgrunn til områder med mye leire. I tillegg har vi et tøft klima med frost som kan forårsake telehiv. Et godt underlag er avgjørende for resultatet.

Jordgrunn: Følg standard leggeanvisning og underlagsoppbygging.

Fjellgrunn: Legg fiberduk før bærelaget dersom det er behov (sikrer at bærelaget ikke dreneres ned i grunnen).

Leirgrunn: Leirgrunn er ustabil og man bær derfor grave ut noe mer (ca. 400-600 mm avhengig av grunnforholdene) av de dårlige massene for å få plass til et ekstra bærelag (forsterkningslag). Dette laget skal bestå av grove masser, f. eks. knust fjell 0 - 150 mm eller tilsvarende. Fiberduken legges nederst, dvs. under forsterkningslaget. Følg deretter standard underlagsoppbygging og leggeanvisning. 

NB! Vi kan kun gi generelle råd. Ved usikkerhet om grunnforholdene bør lokale fagfolk kontaktes.

Underlagsoppbygging

Her beskrives hvilke masser/fraksjoner som bør benyttes i hvert sjikt:

Type masse til settelaget 0-8 mm knust masse.
(Ved gangarealer kan knust 2-4 mm brukes.)

Bærelaget 0-32 mm knust masse/pukk.
Grunnforholdene er avgjørende for stabiliteten til dekket. Er du usikker bør du kontakte lokale fagfolk (maskinentreprenør eller anleggsgartner).

Fiberduk mellom eksisterende og nye masser benyttes nederst i konstruksjonen.

Leggeanvisning

Steg 1:

 • Merk opp området med snor. Grav ut 20-25 cm av eksisterende masser.
 • På områder med trafikk, som innkjørsel, graves det ut 30-40 cm.
 • Grav området litt større ca. 15-20 cm på hver side, slik at det blir god plass til kantavslutning.
 • Beregn ca 2 cm fall per meter ut fra vegg.
 • Legg fiberduk i mellom grunn og bærelag. Fiberduken legges med 50 cm overlapp.
 • Husk drenering slik at vannet ledes ut av området.

Steg 2:

 • Bærelaget bestående av knuste masser 0-32 mm eller tilsvarende rettes av og komprimeres grundig med en platevibrator.
 • Tykkelsen på bærelaget avhenger av hva dekket skal tåle (se skisse).
 • Komprimer for hver 15-20 cm, med en platevibrator 70-90 kg, 2 vandringer.
 • Kontroller riktig fall!

Steg 3:

 • Vi anbefaler å sette kantstein før man legger dekket.
 • Kantstein settes i jordfuktig betong.
 • Benytt en gummihammer for å banke den på plass.
 • Betonglaget under kantstein bør være ca 5 cm tykt.
 • All kantstein bør settes etter snor. Til slutt legges støttebetong på sidene. Solide kanter er viktig for å få et stabilt dekke.

Steg 4:

 • Settelaget bestående av knust masse 0-8 mm eller tilsvarende, legges ut, rettes av og komprimeres.
 • Tykkelsen på settelaget skal være 3-5 cm ferdig komprimert.
 • Tips: Det kan være lurt å bruke lirer og en rettholt når man drar ut settelaget for å sikre at resultatet blir rett og med riktig fall. Som lirer kan man bruke to lekter/stålrør som legges parallelt og justeres. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og stampes. Husk å kontrollere fallet.

Steg 5:

 • Settelaget finjusteres etter at kantstein er på plass for å sikre at høyden er riktig og at det er helt rett. Husk å sjekke fall.
 • Nå er det klart for å legge stein. Benytt stein fra flere paller samtidig for å unngå eventuelle fargevariasjoner.

Steg 6:

 • Ta utgangspunkt i en rett vegg.
 • På kjøreflater legges steinen med lengderetningen på tvers av kjøreretningen, i forbandt. Prøvelegg gjerne noen stein først for å unngå kapp.
 • Tips! Legg et rulleskift ut mot kant som en ramme. Dette virker også stabiliserende ved at kuttingen av stein blir mellom to hele steiner og ikke direkte ut mot kant.
 • NB! Fugeavstanden for heller og belegningsstein uten fugeknaster er 3-5mm.

Steg 7:

 • Til slutt skal dekket fuges. Dette gjøres ved at fugesand kostes ned i fugene.
 • Fugesand er viktig for å stabilisere dekket og hindre kantavskalling ved belastning.
 • Godt fylte fuger hindrer også at ugress får gro. Herdende fugesand har lengre levetid og er svært effektivt mot ugress og groing.
 • Herdende fugesand har en egen bruksanvisning som MÅ følges. Se asak.no.

Steg 8:

 • Bruk platevibrator for å komprimere.
 • Sørg for at fugene til slutt er helt fulle. Overflødig fugesand kostes bort.
 • Tips! Bruk en kunststoffplate under vibratoren for å skåne farge/stein med spesiell overflate. På heller under 7 cm tykkelse, benyttes ikke platevibrator!

Kjøp belegningsstein og heller i nettbutikken

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat