Her er det lite som tyder på at det er noen innrykning fra ovnen fra Dovre.

Får du røyk i stua når du tenner opp?

Dette kan være årsaken.

Årsak til innryking kan være:

For dårlig trekk i skorstein

  • Har du husket å tette gamle hull?

Lekkasjer?

  • Lekkasjer mellom karm og dørblad på sotluke/feieluke. Dersom lekkasje, tett disse.

Trekkventiler

  • Åpne trekkventiler på ildsteder som ikke er i bruk og er tilkoblet samme skorsteinsløp skal være lukket. Åpne trekkventiler trekker varmen ut av rommene, som disse er plassert i, og forverrer driftsforholdene til ildstedene som er i bruk.

Manglende lufttilgang

  • Manglende lufttilgang til rommet hvor ildstedet er oppmontert (innryking/opptenningsproblemer). Åpne et vindu eller dør på gløtt, for å kontrollere om du får en enklere opptenning eller om innrykingen avtar. En forbedring etter denne kontrollen tilsier at lufttilgangen må forbedres.

Utett skorstein

  • Utett skorstein kan skyldes høye temperaturbelastninger over tid fra eldre ildsteder. Eller en generell aldringsprosess.

For kort skorstein?

  • Skorsteinen bør være minimum 4 m, fra røykinntak til topp av utvendig skorstein. Denne minimushøyden gjelder spesielt på ildsted med høy dør. Har skorsteinen lekkasjer og er for kort, vil den gi dårlige trekkforhold. En tett skorstein kan være kortere dersom lufttilgang og topografi er ivaretatt.

Topografi har også stor innvirkning

  • Ligger boligen i ulendt terreng med store høydevariasjoner, vil dette påvirke driften av vedovnen.

Mekanisk avtrekk

  • Mekanisk avtrekk (kjøkkenvifte) suger luften ut av rommet og vedovnen vil i noen tilfeller slippe ut røyk. Slike problemer løses ved å tilføre mer luft i nærheten av kjøkkenviften eller stenge den når problemet oppstår.

Søk råd til feiervesenet dersom du er usikker på skorsteinens kvalitet

  • Husk at skorsteinen er vedovnens motor og skal evakuere røyken og transportere forbrenningsluft til forbrenningen. Dårlig lufttilgang til vedovnen kan skape opptennings- og innrykingsproblemer.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat