Episode 1: Bygge en steinterrasse

I første episode skal lagene gjøre ferdig en steinterrasse. Lyst til å prøve du også? Her er oppskriften.

Ønsker du å lage en slik terrasse selv? Da er det bare å lese videre.

Eller du kan laste ned oppskriften på pdf her:

Beskrivelse av forarbeidet

Beskrivelse av leggingen av steinterrassen

Lag din egen steinterasse

Noen utendørsprosjekt kan du få til selv. Å lage steinterrasse til uteområdet er en av dem. Her har du en oppskrift på hvordan du gjør det, og hva du trenger av verktøy og materialer.

Du kan velge blant mange forskjellige typer stein, noe som kan gi din terrasse en personlig stil. Er du usikker, så kan Bygger’n hjelpe deg med valget.

Steinterrasse

Mål: 4x5 meter

Totalt vil dette bli litt større enn 4x5 meter, ettersom fugekryssene mellom hver helle bygger 3 mm i begge retninger.

Til prosjektet i serien er det valgt stein fra Asak miljøstein. Materiallisten ser dere under.

 

Verktøyene du trenger:
(Etter utgraving av underlag)

Snor

Gummihammer

Lirer (evt. to lekter eller stålrør)

Kost

Platevibrator

Finn et mønster du liker, og tegn en skisse av steinterrassen. Denne oppskriften har valgt et leggemønster med steiner i to forskjellige størrelser. Skal du gå rett på steinleggingen, scroll deg nedover siden.

Forarbeid

Husk: Er du usikker på grunnforholdene, kontakt lokale fagfolk for vurdering.

Merk opp området med snor. Grav ut 20-25 cm av eksisterende masser. På områder med trafikk, som innkjørsel, graves det ut 30-40 cm. Grav området litt større ca. 15-20 cm på hver side, slik at det blir god plass til kantavslutning. Beregn ca 2 cm fall pr. meter ut fra vegg.

Legg fiberduk i mellom grunn og bærelag. Fiberduken legges med 50 cm overlapp. Husk drenering slik at vannet ledes ut av området.

Her kan du se en instruksjonsvideo

Bærelaget bestående av knuste masser 0-32 mm eller tilsvarende rettes av og komprimeres grundig med en platevibrator. Tykkelsen på bærelaget avhenger av hva dekket skal tåle.

Komprimer for hver 15-20 cm, med en platevibrator 70-90 kg, 2 vandringer. Kontroller riktig fall!

Vi anbefaler å sette kantstein før man legger dekket. Kantstein settes i jordfuktig betong. Benytt en gummihammer for å banke den på plass.

Betonglaget under kantstein bør være ca. 5 cm tykt. All kantstein bør settes etter snor. Til slutt legges støttebetong på sidene. Solide kanter er viktig for å få et stabilt dekke.

Settelaget bestående av knust masse 0-8 mm eller tilsvarende, legges ut, rettes av og komprimeres. Tykkelsen på settelaget skal være 3-5 cm ferdig komprimert.

Tips: Det kan være lurt å bruke lirer og en rettholt når man drar ut settelaget for å sikre at resultatet blir rett og med riktig fall. Som lirer kan man bruke to lekter/stålrør som legges parallelt og justeres. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og stampes. Husk å kontrollere fallet

For å få 4 x 5 meter legges det 10 rader. (10 rader x 40 cm helle = 4 meter)

Hver rad skal bestå av 12 stk. 40x40 cm heller og 1 stk. 40x20 cm helle. (12 stk. x 40 cm = 480 cm + 1 stk. 20 cm = 5 meter)

Annenhver rad avsluttes med 40x20 helle, og øvrige rader starter med 40x20 helle.

Det vil si at for oddetallsradene 1,3,5,7 og 9, så legger man først 12 stk. 40x40 cm heller og avslutter med 1 stk. 40x20 cm helle.

For partallsradene 2,4,6,8 og10 så legger man først 1 stk. 40x20 cm helle, og så 12 stk. 40x40 cm heller.

Mellom hellene benyttes fugekryss, som sikrer riktig avstand og beskytter kantene på hellene dersom det blir setninger i underlaget.

Avslutt kantene med Snap-Edge kantsikring.

Når hellene er lagt legges Snap Edge kantsikring i kantene. Kantlistene plasseres inntil de ferdig lagte hellene, og spikres på plass med jordspiker. (Kantlister kan senere dekkes over med jord og gress.)

Fuging

Til slutt skal dekket fuges. Dette gjøres ved at fugesand kostes ned i fugene.

1. Hell fugesand i en liten haug. NB! Ikke hell ut hele sekken med en gang (sanden skal fordeles jevnt over plattingen).

2. Kost sanden utover steindekket et og et lite område av gangen. Fei med en stiv kost i alle retninger slik at fugene fylles helt opp med fugesand.

3. Sørg for at fugene er helt fulle og børst bort overflødig fugesand med en myk kost.

Eventuelt bruk en platevibrator for å komprimere og fylle fugene. På heller under 7 cm tykkelse, bruker man ikke en platevibrator.

Opprettet
28.07.2021
Oppdatert
13.07.2022
Icons/Large/Chat