Det er gøy å bygge noe selv, men vær nøye med fundamentering og konstruksjonen.

Før du setter igang og bygger terrasse

Her er tipsene som er lurt å tenke på før du setter i gang med terrassen.

Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan du få en uteplass å være stolt av.

Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor.

Avstand

En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være 4 meter fra nabogrense. Det kan imidlertid i mange tilfeller være vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra nabogrense, f.eks. gjelder dette for tomannsboliger og rekkehus. Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 4 meter.

Ved oppføring av terrasse må det påsees at en ikke øker risikoen for spredning av brann.

 • En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over terreng, og avstand til nabogrense på minst 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig.
 • Melding om oppføring av veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. Tiltakshaver er selv er ansvarlig for at tiltaket er i samsvaret med plan- og bygningslovens forskrifter.
 • Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven

Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 93.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 18 - 19) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Meldepliktige tiltak

Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes:

 • Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning.
 • Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng.
 • Takoverbygg på en åpen terrasse.
 • Understøttet balkong i normale høyder fra terreng.

Unntatt søknadsplikt

Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Se egen veiledning 78-0501 om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt).

Aktuelle bestemmelser

 • Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal.
 • Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad.
 • Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunalog fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane).
 • For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense.
 • For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer.
 • Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et 10 - 30 meters belte langs vann og vassdrag.

Hvilke terrassebord er riktig for deg?

Det er gøy å bygge noe selv. Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen. Det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet, og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse.

Tenk gjennom

 • Hva slags prisklasse?
 • Levetid, vedlikehold og erfaring
 • Muligheter for annet uttrykk (farger)
 • Ved eventuelle utvidelser eller utskriftning av bord om noen år - finne produktet?

Å velge trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri, og alle våre terrassegulv har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov.

Hva trenger du?

Verktøy: Jordbor, vater, handsag, metermål, slegge, hakke og spade, kapp- og gjærsag, batteridrill og sirkelsag

Vi har et stort utvalg innen terrasebord og tilbehør. Sjekk utvalget i nettbutikken

Kilde: Bergene Holm AS »

Bygger'n-tips 1:

 • 48x198 mm til dragere
 • 48x148 mm til bjelkelag
 • 28x120 mm terrassebord (eller andre dimensjoner)
 • 36/48x73 mm til rekkverksstendere
 • Materialer til rekkverksspiler
 • Dekkbord til underkant av terrassen
 • Topprekke
 • Alt materiale bør være trykkimpregnert
 • Skruer, bolter og spiker (rustbeskyttet). Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm terrassebord må være minst 55 mm.
 • Bjelkesko
 • Beslag

Bygger'n-tips 2:

 • Støpesylinder
 • Armering til støpesylinder
 • Søylesko

Bygger'n-tips 3:

 • 95 mm terrassebord - 10,2 lm pr. m2
 • 120 mm terrassebord - 8,1 lm pr m2
 • 145 mm terrassebord - 6,7 lm pr m2
 • Skruer 21x95 mm terrassebord - 51 stk pr m2 (c/c 40)
 • Skruer 28x120 mm terrassebord - 27 stk pr m2 (c/c 60)
 • Skruer 28x145 mm terrassebord - 22 stk. pr m2 (c/c 60)
 • Forbruk 48x148 bjelkelag c/c 60 - 1,7 lm pr. m2
 • Forbruk 48x148 bjelkelag c7c 40 - 2,5 lm pr m2
Opprettet
19.08.2021
Oppdatert
25.08.2022
Icons/Large/Chat