Unikt byggeprosjekt ved Namsvatnet

Alt av materialer, verktøy og folk måtte fraktes sjøveien. Bygger'n Røyrvik var med over vannet.

Våre flinke folk hos Byggern Røyrvik har i løpet av to somre vært med på et helt spesielt prosjekt ved Namsvatnet i Trøndelag.

I videoen under ser du hvordan et gammelt fjøs rives, og et nytt og moderne bygg reiser seg på gården Nerli. Alt bygd med håndmakt av brødrene som eier feriestedet.


Gården ligger ca. 4 kilometer fra nærmeste bilvei, og eneste tilgang er med båt på sommeren, og snøscooter på vinteren. Dermed måtte alt av materialer, verktøy og folk fraktes sjøveien til dette prosjektet.


Det er ikke strøm eller innlagt vann på gården, som er den eneste som står igjen etter oppdemmingen av Namsvatnet. De andre boplassene ligger under vann.


Feriestedet benyttes nå av etterkommerne til de som bygde småbruket, og vi håper de får god bruk for det nye bygget i flere generasjoner fremover. 


Hovedleverandører til prosjektet:

Hey'di leverte 30 tonn B30
Pretre As leverte sperrer
Plannja Norge leverte tak
Øyheim Høvleri As leverte ferdig malt bordkledning
Grandal leverte porter og dører
Natre Vinduer leverte vinduer

Opprettet
30.08.2021
Oppdatert
02.11.2021
Icons/Large/Chat