Bygger'ns beste råd rundt prisutviklingen

Både lokalt og globalt bidrar fortsatt en rekke faktorer til dårlig tilgjengelighet og prisutvikling for byggevarer for tiden. Vi i Bygger’n informerer så alle kan forberede seg og i størst mulig grad unngå brå overraskelser.

Bygger'n er fullt leveringsdyktige 

Bygger`n har stanset innkjøp av varer fra Russland og Hviterussland, og ettergår vår leverandørbase for å sikre å utelukke disse fra verdikjeden fremover. Den direkte konsekvensen for vår varetilgang er liten.  

Russland er imidlertid en stor leverandør av råvarer som inngår i OSB, parkett, eik, sponplater, MDF, kryssfinèr og stål. Materialer fra disse områdene er stengt ute fra tilbudssiden i den globale handelen og driver derfor opp prisene. I tillegg kommer vesentlig økte energikostnader, som rammer sortimentet bredere ved at både produksjon og frakt blir mer kostbart.  

Vi har varetilgang og er fullt leveringsdyktige men vi opplever at det er et urolig prisbilde og gjør justeringer for å hindre hamstring og sikre materialer til våre kunders prosjekt.  

Varetilgang, ledetid og pris  

Vi i Bygger’n forsøker å informere så godt vi kan, slik at alle kan forberede seg, og i størst mulig grad unngå brå overraskelser.  

Historisk sett har ikke byggebransjen vært dyktige nok til å involvere og inkludere hele verdikjeden i planlegging av prosjekter. Hvis vi sammen klarer å gi forutsigbarhet til en større del av denne verdikjeden, vil også leveransene og prisene bli mer forutsigbare for oss alle.  

Ønsker i tillegg å gi honnør til alle våre kunder som hittil har økt involveringen av oss, og begynt å sette ordrene i en tidligere fase.  

  • Fortsett med langsiktig planlegging sammen med dine faste kontakter her hos oss. 
  • Vær åpen for å vurdere alternative materialer og løsninger.  
  • Informer sluttkundene tidligst mulig. Folk får ofte økt forståelse ved tidlig involvering. Oppmerksomheten vil da også kunne blir rettet mot årsakene og ikke mot alle oss i siste ledd av verdikjeden. 
  • Overlat mest mulig slikt til oss og fokuser på egne kjerneaktiviteter. Selv med høye priser er det alltid sluttsummen for prosjektet som teller. 
  • Våre løsninger skal bidra til å gjøre arbeidsdagen din mer effektiv 

Flere trender gir grunnlag for positiv forandring, selv om vi forventer økte ledetider og priser i flere produktkategorier  

Oversikt over alle disse finner du her 

Hva gjør vi for å avhjelpe situasjonen? 

Vi i Bygger’n jobber kontinuerlig for å sikre dere varene dere trenger, og våre faste proffkunder er vår førsteprioritet!  

Vi jobber samtidig tett med våre leverandører for å legge prognoser for vårt varebehov fremover. Vi opplever at vi har høy prioritet hos våre eksisterende og nye leverandører, og har som ambisjon at vi skal være den mest leveringsdyktige byggevareaktøren i den krevende situasjonen vi har nå.  

Prisveksten ønsker vi å holde så lav som mulig for proffkundene, og dere skal føle dere trygge på at når prisene fra leverandørene til oss synker igjen, så vil prisene til dere senkes tilsvarende.  

Ved å gi oss og leverandørene forutsigbarhet kan vi gi dere rett pris og forutsigbarhet. 

  

Skrevet på vegne av marked i Bygger’n  

Markus Berget  

Markedsdirektør Proff  

Opprettet
14.09.2021
Oppdatert
10.03.2022