La oss lykkes sammen i 2023!

"Over skyene er himmelen alltid blå", heter det. Noe som også godt beskriver nyhetsbildet i markedet vårt for tiden.

Salget av nye boliger i januar 2023 er 57 % under januar 2022. Igangsettingen av nye boliger i januar 2023 er 41 % under januar2022. Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 60 % under 2022 (Boligprodusentene og Prognosesenteret sin boligstatistikk for januar 2023).

Men "over skyene", i våre markeder utenfor det sentrale Østlandet, så er det fortsatt høy aktivitet.

Særlig høy er aktiviteten i nord og på vestlandet. Kundene våre melder at de har relativ god horisont de neste 3-6 månedene. Dette gjenspeiles i siste rapport fra Virke om byggevareomsetningen i januar 2023, hvor Bygger’n Proff hadde en positiv utvikling mot fjoråret, mens Virke hadde en nedgang på 7 %.

Det er ekstremt gledelig at vi fremover vil få en del nye butikker i vår kjede. Dette øker tjenestetilbud, servicegraden og ikke minst tilstedeværelsen vår rundt om i landet. Bygger’n Nordvest, Bygger’n Rauland, Bygger’n Hommelvik og Bygger’n Melhus blir kjærkomne tilskudd lokalt. Velkommen!

Lykke til i eget marked alle sammen!

Opprettet
06.03.2023
Oppdatert
06.03.2023
Icons/Large/Chat