Vi heier på kvinner i byggebransjen

Bygger'n har snakket med to kvinnelige tømrere, som deler sine erfaringer med sløyd og yrkesvalg.

8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og i likhet med flere andre i bransjen ønsker vi å benytte anledningen til å løfte frem kvinnelige håndverkere - og gratulere så mye med dagen!

Men vi må gjøre litt mer enn å gratulere! Bygger’n lanserte nylig Sløydmillionen, et initiativ for byggeglede og verktøymestring for barn og unge. Både jenter og gutter har nytte av å utvikle sine praktiske ferdigheter som ung – uansett hvilke karrierevalg de måtte ta når de blir eldre. Vi håper vårt initiativ vil bidra til å sette sløyd og yrkesfag på dagsordenen igjen. 

For vi trenger flere håndverkere. Både menn og kvinner.  

Vi oppfordrer kvinner til å vurdere en karriere i byggebransjen. Vi trenger flere håndverkere, og vi trenger mangfoldet. Da må vi samtidig oppfordre bransjen til å være med å bygge et arbeidsmiljø der det ikke spiller noen rolle hvilket kjønn man er. Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største og viktigste næringer, og ingen bør føle seg stigmatiserte på grunn av kjønn. Verken på byggeplass eller i byggevarehus. Vi har kommet langt på vei med denne jobben – men vi må fortsette å ta tak og tåle endringer i bransjen, slik at alle kan få være den de er på jobb.  

Vi har snakket med to kvinnelige tømrere, som deler sine erfaringer rundt sløyd og yrkesvalg. Kanskje kan dette motivere til å velge samme karrierevei. 

Janne Gjengedal. Foto: Privat

Jenter er hjertelig velkomne 

Janne Gjengedal er bas og prosjektleder hos Byggmester Aspenes i Rådal. Hun er utdannet interiørkonsulent, har fagbrev og mesterbrev innen tømrerfaget, og utdannet seg også nylig som takstingeniør. 

Gjengedal forteller at sløyd var et viktig fag for henne på skolen. Der fikk hun muligheten til å slippe kreativiteten løs og kjenne på mestringsfølelsen etter å ha laget noe. Hun mener vi trenger sløyd i skolen, fordi det kan gi et svar på hvilken retning man har lyst til å gå i “når man blir stor”.

- Jeg oppdaget tidlig at jeg likte å lage ting med hendene, og forme det slik jeg ville. I dag, som utdannet tømrer, er det veldig gøy å se tilbake på prosjektene jeg har bygget, og som skal stå i mange år fremover. Den jobben håndverkere gjør er så utrolig viktig. Hvem ellers skal bygge landet?, spør hun. 

Gjengedal hadde en tøff start som lærling, og noen opplevelser hun gjerne skulle ha vært foruten. Hun ble blant annet satt til enklere oppgaver enn menn, og fikk følelsen av å ikke få tillit av tidligere arbeidsgiver. Dette har heldigvis endret seg. 

- I dag opplever jeg at de fleste er positive til jenter i byggebransjen. Jeg møter fortsatt på fordommer og folk som mener jeg ikke har noe i bransjen å gjøre. Men det er absolutt et spennende yrke for alle, uavhengig av kjønn. Bransjen har godt av flere jenter. Dere er hjertelig velkomne, sier hun. 

Merete Karlsen. Foto: Privat

Givende å få lov til å skape et hjem for andre 

Merete Karlsen jobber som tømrer hos Byggmester Atle Karlsen AS i Bergen, og har i tillegg administrative oppgaver som en del av sin arbeidshverdag. Hun har sin utdanning fra teknisk fagskole innen bygg, og svennebrev som tømrer. 

Merete har vokst opp med en far med eget tømrerfirma, så hun ble tidlig eksponert for byggebransjen. Et godt sløyd-tilbud i skolen gjorde at gnisten for faget ble tent enda mer. 

- Sløyd var viktig for meg i skolen. Her fikk jeg lov til å skape ting, prøve forskjellige verktøy og jobbe fysisk. Jeg mener sløyd absolutt er viktig for at unger skal ha muligheten til å utfolde seg, både kreativt og fysisk, sier hun.  

Hvert år skal ca. 60 000 tiendeklassinger i Norge bestemme seg for videre utdanningsløp. Byggfagene har lenge sakket akterut i søknadsbunken. Et større fokus på praktiske ferdigheter i grunnskolen, og ellers i samfunnet, hadde ifølge Karslen vært positivt for rekrutteringen.   

- Det er ikke slik at alle mennesker er skapt for å være teoretikere. Vi trenger at de som er mer praktisk av seg, også kan utfolde seg. Hvis de får lov til det, er det mer sannsynlig at de velger yrkesfag. 

Merete trives godt som tømrer, og oppfordrer unge jenter til å velge samme karrierevei. Hun mener det er et like fint yrke for kvinner som for menn, og at det er en fordel å ha et fag-/ eller svennebrev i bunn, hvis man vil videreutdanne seg. 

- Det er så givende å få lov til å skape et hjem for andre. Tiden da byggfag var et manns-yrke er forbi. Dette er et fag for alle kjønn. Det kan være tungt arbeid, men vi har hjelpemidler tilgjengelig som kan brukes. Jeg vil absolutt oppfordre unge jenter til å velge byggfag, sier Merete. 

Opprettet
07.03.2023
Oppdatert
08.03.2023
Icons/Large/Chat