EE-avfall

Retur av EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Derfor kan du ta med deg slike kasserte produkter til din lokale Bygger'n butikk.

Dette er gratis for deg! 

EE-produkter:

  • Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke

EE-avfall:

  • Kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter. De skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinnes.
  • Vi sørger for forsvarlig sortering, oppbevaring og videresending av de innleverte produktene. 

Tenk på miljøet!

Finn nærmeste butikk

Norgeskart