Vil du bli proffkunde hos Bygger'n? Bli kontaktet

Bygger'ns beste råd rundt prisutviklingen

Både lokalt og globalt bidrar en rekke faktorer til dårlig tilgjengelighet og prisutvikling for byggevarer inkludert trelast. Vi i Bygger’n informerer så alle kan forberede seg og i størst mulig grad unngå brå overraskelser.

Last ned en plakat som forklarer situasjonen her: "Restriksjoner på trelast og plateprodukter"

Våre beste råd nå er:

  • Kompensér gjennom langsiktig planlegging sammen med dine faste kontakter her hos oss.
  • Vurdér alternative materialer og teknikker.
  • Informer sluttkundene tidligst mulig. Da viser folk ofte økt forståelse. Oppmerksomheten blir rettet mot årsakene og ikke mot alle oss i siste ledd av verdikjeden.
  • Sjekk regelmessig beholdningene i våre digitale og fysiske kanaler. Vi får daglig store forsendelser.
  • Bruk tjenestene våre systematisk for å effektivisere innkjøp (Bygger’n Netthandel), logistikk, miljøtiltak og kontorarbeid (dokumentasjon m.m.). Overlat mest mulig slikt til oss og fokuser på egne kjerneaktiviteter. Selv med høye priser er det alltid sluttsummen for prosjektet som teller.

I dagens pressede markedssituasjon støtter vi oss til godt, gammeldags kjøpsmannsskap. Vi prioriterer våre faste kunder og opplever også å bli prioritert som fast kunde av sagbruk i Norge og noen i Sverige. Gjennom dette og nær dialog med hverandre skaper vi litt mer forutsigbarhet i en uoversiktlig situasjon. Det kommer en dag i morgen også.

Fra 1. august har industrien varslet at prisene vil stige med inntil 35 prosent og vi forventer dessverre ytterligere justeringer. Markedet indikerer at prisene for trelast vil flate sakte ut fra fjerde kvartal.

Trebaserte produkter

Vi har også sett økt leveringstid og økte priser for videreforedlede produkter inkludert element og konstruksjonspakker fra våre leverandører og fra LSE Byggesystemer.

For mange foredlete byggevarer inngår trelast som kun ett av flere elementer i det samlede kostnadsbildet. Prisene stiger ikke på alle faktorer, men vil variere med mengde tre-råvare. Derfor vil ikke alle trebaserte produkter ha like sterk prisvekst som trelast isolert.