Erkepisbegården

Prosjekt:
Fast leverandør gjennom flere år til restaureringsarbeid av Erkepisbegården, som er en del av Nidarosdomen

Bygger’n Heimdal i samarbeid med Trio Bygg

Fakta:
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har som hovedmål å bevare, formidle og utvikle Nidaros Domkirke og Erkebispegården som levende kulturminner og kirkelige byggverk.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart