Slik setter du inn vindu

Her er noen tips å råd å følge om du skal skifte vindu selv.

Å tenke på før du begynnerVindu med sprosser

Husk å ta kontakt med teknisk etat i kommunen på forhånd dersom bytte av vinduer medfører fasadeendring, og om arbeidet som skal utføres er søknadspliktig. Skaff deg også kunnskap om vindusbytte kan berøre brannforskriftene.

Faste eller åpne vindu?

Det er en regel at minst ett vindu per rom skal kunne åpnes, slik at det kan benyttes som rømningsvei ved brann.

Vindusåpningen / mål

 • Bytter man til et større vindu enn det som var der tidligere, må selve vindusåpningen gjøres større.
  Dersom dette innebærer at en stender eller flere må kappes, må nylosholt (bærebjelke) settes inn. Denne må gå til nestestender, og avstanden dit er gjerne 60 cm. Dimensjonenpå losholten avhenger av lengden. Feil utførelse kan føretil press på vinduet. Prøv derfor helst å unngå så storeinngrep at stenderverket må endres. Vær også oppmerksompå at overgang til større vinduer krever godkjenningav bygningsmyndighetene.
 • For at det skal være enkelt å montere et vindu, bør vinduskarmen være ca 30 mm mindre enn åpningen i veggen. Dette gjelder både i bredde og høyde. Når mål på et vindu skal angis, er det karmens utvendige mål som gjelder, bredde ganger høyde.

Generelt så lønner det seg å ha litt snekkererfaring når du skal sette inn vindu. Ønsker du likevel å gjøre det selv, kan det lønne seg å rådføre seg med fagfolk. 

Her er noen råd:

 1. Fjern gammelt vindu, hekt av og fjern omrammingene ut og inne.    
 2. Finskjær listene rundt vinduet du skal fjerne. Alt skal ut slik at plassen der det nye vinduet skal plasseres er helt inn til bygningskroppen. Beholder du gamle karmer eller foringer, beholder du trolig også problemer med trekk og dårlig isolasjon. Få det ut!   
 3. Lag et fundament i bunnen av vinduet ved hjelp av fintilskårne treklosser. Bruk vater så du er sikker på at det er helt rett.   
 4. Begynn øverst med å forsikre deg om at det står i lodd.   
 5. Monter bunnfyllister på alle sidene av vinduet.   
 6. Hold sidekarmen på plass med støttende spikre på begge sider. Sideveis slår du inn ett kilepar i hvert hjørne. Er vinduet høyt, bruker du også et kilepar på midten. Juster ved å banke kilene forsiktig ut/inn, og kontroller med vateret - alltid hengselsiden først.   
 7. Kilene må ha en vinkel som gjør at de ligger an i hele anslaget. Bor hull i karmen like under kilene (eller skift dem ut med flate klosser).   
 8. Bruk skruer, da kan vinduet lettere justeres senere.   
 9. Heng vindusrammene på plass, og kontroller at de svinger korrekt uten å subbe, med like stor klaring rundt det hele.   
 10. Det skal ikke være kiler eller klosser i overkant!    
 11. Mål diagonalene. Er disse nøyaktig like lange, og alle karmene er i lodd og vater, er også vinduet korrekt plassert.   
 12. Fjern alt puss og støv før du går i gang med silikonfuging, så silikonet fester seg. Silikonfugen skal være halvparten så dyp som bred.   
 13. Ikke dytt for hardt når du tetter med isolasjon, det kan reduserer isoleringsevnen.    
 14. Tilpass utforing, isolasjon og bord etter veggstørrelsen. Sett på tilpassede karmer og lister.

Kilde: Trefokus - Last ned brukerveiledning "Bytt vindu" Trefokus (pdf)

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Nettbutikk

Vinduer i nettbutikken: