Velg riktig garasje

Dette bør du vite og tenke gjennom før du velger garasje.

Skikk og bruk

HibaHus GarasjeGarasjen bør som hovedregel bygges i samme stil som Hovedhuset, med blant annet samme farge og takform. Samtidig skal utseendet stemme med terrenget rundt.

God byggeskikk tilsier at garasjen skal gli inn i landskapet slik at den ikke skjemmer omgivelsene.

Gjør det selv, eller få hjelp av fagfolk

Bygging av garasje kan egne seg godt som gjør-det-selv prosjekt. Det er selvsagt nødvendig å ha noe kunnskap omkring praktisk byggearbeid for å mestre oppgaven. Alternativt kan du  engasjere lokale fagfolk.

Byggeplassen

  • Før du bygger garasje må du foreta noen avgjørelser:
  • Hvor på tomta ønsker du å plassere garasjen?
  • Hvor stort er arealbehovet til bil, redskaper og sportsutstyr?
  • Skal det være plass til én eller flere biler?
  • Vil du ha bodplassen nede eller kanskje på loftet?

Lovverket legger grunnlaget

  • Du kan selv byggemelde garasjen så lenge den ikke overstiger 70 m2 bebygd- eller bruksareal (BYA / BRA). Det stilles da ikke krav til ansvarsrett og kontroll.
  • Du må sende nabovarsel minst 14 dager før søknadensendes.
  • Hvis garasjen overstiger 50 m2 brutto- eller bruksareal, må den ligge minst 8 m fra andre byggeller brannsikres.

Du kan kontakte din nærmeste butikk hvis du vil ha mer informasjon om Bygger'n Garasjen, eller om hvilke krav som stilles til størrelser, avstand til nabo og vei osv. Spør oss - vi hjelper deg gjerne!

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Prøv Bygger'n Garasjekalkulator

Prøv Bygger'n Garasjekalkulator