Bygge carport

Denne beskrivelsen er hentet fra Trefokus

 

Når man skal bygge en carport er det viktig å ta hensyn til bebyggelsen eller, og til tomtens naturgitte muligheter og forutsetninger. Utvendig kledning og carportens farge må passe til andre bygg i nærheten. Tenk også på solforholdene, slik at carporten kan bidra til å skape et godt og solrikt uterom, gjerne fritt for innsyn og i le for vinden. Kanskje er det gunstig å lage et espaliier for klatrevekster. Man bør også ha utelys og uttak for motor- og kupevarmer, gjerne med tidsinntillinger.

Dimensjonering

En helt frittstående carport som bare har en langvegg og en gavlvegg kan lett bli ustabil dersom man ikke er nøye både med kontsturksjon og materialvalg. Ved å bygge carporten inntil et hus eller en utebod, blir den mer stabil. Det lønner seg å ikke underdimensjonere dersom man vil ha en stødig og holdbar carport. Uansett om fundamentet skal være av lettbetong, naturstein eller singel, så må grunnen være godt drenert og stabil.

Vi har her forutsatt at carporten får et tak av f.eks profilerte aluminiumsplater eller taktro med shingel eller takpapp. Takvinkelen er på 10 grader.

Carporten er dimensjonert for en snølast (på mark) på 5,0 kN/m2.
For større snøbelastning må den dimensjonerts spesielt. Hvis du er i tvil om snøbelastningene på stedet du bor, anbefalse du å ta kontakt med teknisk etat i din kommune.

Dimensjonering

Byggeloven

Plan- og bygningsloven krever tillatelse for å oppføre et bygg som dette. Kontakt teknisk etat i kommunen, og søk om byggetillatelse i god til i samsvar med gjeldende krav. Teknisk etat vil gi deg de opplysninger og råd du trenger slik at du er trygg på at du har alle formaliteter på plass før du går i gang. Vær spesielt oppmerksom på kravene knyttet til nabogrenser. Tenk også på snørydding når du planlegger den nye carporten din.

Søyler

Søylene for stolpefester støpes i betong, med senteravstand på 1800 mm. Man bør grave dyptnok til at man kommer ned på frostfri grunn, minimum 800-1200 mm, eller til fast underlag. Det er viktig å fjerne all matjord. Dette gjelder også gulvet i carporten og innkjørselen. Når hullet for søylen er ferdig, støper man føste en liten bunnplate av betong. Sett på plass et kraftig armeringsjern i midten. Når denne betongplaten har tørket noe, plasserer man en forskaling, gjerne en sylinderformet pappforskaling med diameter 200 mm i hullet. Så fylles jord, grus og stein inntil papprøret. Nå kan pappforskalingen fylles med betong, og beslagene av varmforsinket platejern settes nøyaktig på plass. Bruk treklosser for å sikre at ikke beslagene kommer ut av stilling mens betongen herder.

Søylestolpe

Bindingsverk

Bindingsverk   

Bilde Carport

Bruk bindingsverk i fasthetsklasse C18 eller bedre i alle bærende konstruksjoner. Hver stender består av fire deler som spikres sammen. Midtdelen (1) består av 2 stk 48x98 (eventuelt 1 stk 98x98 mm). Ytterdelene (2) er 22x123 mm. Stolpedelene (1 og 2) spikres sammen med varmforsinkede spiker 125-3,8 fra begge sider. Fordel spikrene jevnt, og bruk minst 10 stk. på hver side. Toppbjelken (3) består av 2 stk 48x198 mm som spikres sammen og da får dimensjon 96x198 mm. Den legges på toppen av de to midterste stolpedelene og spikres fast med 4 stk spiker 100-3,4 fra begge sider. Så skal stolpene skrus fast med Ø8 gjennomgående bolter i de varmforsinkede, faststøpte beslagene. Takbjelkene (4) kan utføres i domensjon 48x198 i fasthetsklasse c24. Takbjelkene plasseres med senteravstand 600 mm, slik at det totalt benyttes 9 slike bjelker i takte, og festes med skråspikring.

Takbjelkene (A) må i tillegg festes med det perforerte båndjernet som bøyes over enden av hver enkelt takbjelke. Båndjernet strammes ned og spikres fast med seks kamspiker 40-4,0.

Som underlag for takpappen eller shingelen - hvis det er det du skal ha på taket - bruker man taktro av bord med minste tykkelse 15 mm og bredde 95 til 120 mm som spikres til takbjelkene og dekkes med takpapp eller shingel. har du valgt aluminiumsplater, må taket lektes med bærelekter 48x98 mm som skrus fast med franske treskruer Ø6x100 i takbjelkene.

På undersiden av et platetak kan det danne seg noe kondens, men problemet er lite i en åpen carport. Det kan unngås om man velger plater med kondisjonering på undersiden eller lager et eget undertak av tre. er takvinkelen liten, bør man aller helst ha platetak i hele lengder, og i størst mulig grad unngå skjøter. Takbjelkene og bærelektene (5) skal stikke ut 250-300, og danne et utspring rundt hele bygget. Kanten av platene skjules på tre sider med en smal vindski 22x98-123 mm. Overgangen mellom vindki og platetak dekkes av beslag.

Bindingsverk

Veggkledning

Veggkledning

Horisontale bord (6) 48x123 mm spikres horisontalt på stenderne. Disse skal fungere som spikerslag. Skråavstiving (7) utføres i bord. De skråstilte bordene i 48x123 mm skjæres til og spikres med varmforsinket 95x3,4 eller 90x2,8 på innsiden av de horisontale bordene. Disse skråstagene er viktige for bindingsverkets stabilitet, og må derfor ikke utelates! Vleger man tømmermannskledning, kan det være gunstig å bruke fire lekter.

Veggkledning 2

Det er lettest å male kledningsbordene før de spikres på plass.

Ved hver lekte bruker man en spiker i underliggeren og to i overliggeren i hver lekte (spikerslag). Overliggeren skal overlappe underliggerne med minst 20 mm på begge sider. Ved skjøter og ved avslutning nederst bør hvert enkelt bord skråskjæres, slik at regnvann lettere avledes og den sårbare endevenden beskyttes. Det er også meget viktig at man endebehandler godt. Av samme grunn bør dessuten avstanden mellom kledning og grunn være minst 300 mm.

 

Bilde panel

Finn nærmeste butikk

Norgeskart