Snekkertips for store og små snekkere

Du trenger ikke mange typer avansert verkøty for å lage prosjektene i denne boka. Husets verktøykasse burde være tilstrekkelig!

Arbeidsplassen:

Det blir nødvendigvis en del sagflis og kapp når du snekrer. Om sommeren er det fint å snekre ute, ellers er der ofte mulig å rudde en plass i garasjen, kjelleren eller boden.

Noe av det viktigste å ta hensyn til ved småsnekring er at det emnet du skal arbeide med er godt fastspent. Hvis ikke er det lett å skade seg, og det blir vanskelig å ende opp med et godt resultat. Et stabilt arbeidsbord er viktig. Om du ikke har et gammelt bord, kan du lage nytt av et solid plate på to bukker, eller du kan legge en platerest, for eskempel en bit benkeplate, oppå et bord. Det er lurt å skru fast to lekter (for eksempel 48x48 mm) til den ene langsiden av platen med et par centimeters mellomrom. Lekten brukes til feste for tvinger og for å støtte emnet du arbeider med. Åpningen mellom lektene gir plass til sagen når du skal kappe materialer. Arbeidsplaten festes til underlaget med tvinger eller skruer - hvis det er mulig. Ved at arbeidsplaten er løs kan du lett stue den bort når snekringen er ferdig.

Snekkerskole - underlag for snekring

Spikre eller skru?

I mange av prosjektene har vi valgt å bruke skruer i stedet for spiker. Skruer gir en mer presis og stabil forbindelse og kan være enklere å bruke for barn, blant annet fordi de ikke bøyer seg. Dessuten blir det færre blå fingrenår du skrur enn når du spikrer. Det er tidkrevende og tungt med skrutrekker, men selv ganske små barn kan bruke en elektrisk drill hvis den ikke er for stor.

 Det er alltid lurt å forbore, både for å hindre at materialet sprekker og for å lette innskruingen og presisjonen. Bruk et bor som er litt tynnere enn skruen, og unngå å bore i hele skruens lengde. de voksne kan gjerne forbore for de minste barna. For de litt større kan det være praktisk å bruke en bormal i form av en lektestump der en voksen har boret et loddrett hull. Bormaler kan også kjøpes ferdige. Malen legges oppå materialet det skal bores hull i, og styrer boret slik at hullet blir rett.

For å unngå at boret fliser opp baksiden av emnet, skal du stoppe boringen når borspissen så vidt er synlig, snu emnet og bore resten fra baksiden. eventuelt kan du spenne emnet mellom to bordbiter og bore gjennom alt i samme operasjon. Når du skal bore hul i en bestemt dybde, kan du måle opp og feste en farget teipbit rundt boret, så du vet når boret er kommet dypt nok.

Snekkerskolen - Boring

Ulempen med skruer er at de har større og mer markerte hoder enn spiker, de blir vanskeligere å skjule. Skal du male, er det ikke noe problem å sparkle skruehullet, I byggevarebutikken kan du også kjøpe små treporpper eller plastpropper som dekker skruehodene.

Bruker du spiker, bør du for de minste prosjektene også lime, fordi det er vanskelig å bruke spiker som er lange sok. En tommelfingerregel sier nemlig at spikeren skal være tre ganger så lang som tykkelsen på materialet den skal spikre fast.

Unngå å spikre på og i nærheten av kvister. Ved pikring nær kanter eller ender bør du bore hull først, ellers sprekker treet. For de minste barna kan det også være lurt å forbore når de skal spikre. Spikring i endeved gir dårlig feste om du ikke krysspikrer. Vi du unngå hammermerker, bruker du dor de siste millimeterne.

Saging:

Det aller viktigste å tenke på når du skal snekre, er at emnet som skal bearbeides må ligge støtt. Spesielt viktig er dette når du skal sage eller lage små, lette ting. Bruk tvinger selv når du tror det ikke er nødvendig. Sag rolig og bruk hele sagbladet når du sager, så unngår du at sagen låser seg. For å få et pent snitt også på baksiden kan du spenne fast et trestykke bk det emet du skal sage til, og føre sagbladet gjennom begge emnene.

Snekkerskole - Saging

Stivhet og stabilitet:

Det er ikke behagelig å sitte på en stol som ikke er stabil, eller ved et bord som vingler. Å få hjørnene stive er svært viktig når du snekrer. Det finnes flere ulike avstivingsmetoder, men alle byger på det prinsippet  at en trekant er stiv, mens en firkant kan klappe sammen. Prøv med en tommestokk og se - tre ledd som du holder sammen gir en helt stiv trekant, men setter du sammen fire ledd, vil konstruksjonen bevege seg og faktisk foldes helt sammen.

 Den mest effektive måten å oppnå stive ledd på er å feste en skråstiver mellom de to stykkene som skal avstives, slik at det dannes en trekant. En annen god metode er å lage et hjørne der delene blades på halv ved og boltes, skrus eller spikres sammen. Ved brede bord eller plater kan det være tilstrekkelig med skruer som er festet med maksimal avstand dersom belastningen ikke er for stor og vedvarende. Lim i skjøten gir ytterligere stivhet. Vinkelbeslag kan benyttes, men de må være relativt store for å ha god effekt.

Snekkerskole - Hjørnefeste limt og skrudd Snekkerskole - Sammenblanding på halv ved Snekkerskole - Skråavstiving

 

 

Overflatebehandling:

Maling og dekorering er for mange den morsomste delen av jobben, men det er dette som setter prikken over i-en. Uimpregnert materialer som skal stå ute, må alltid overflatebehandles. Sørg for å mette endeved og horisontale flater som er utsatt for regn. Endeved suger lett vann og er derfor utsatt for fukt og råte. Når for eksempel utendøres møbler eller hyller skal behandles, får du maksimal effekt ved å la beina stå i bokser med imregneringsmiddel et døgn i forveien.

Snekkerskole - Maling av overflate

Litt om tegninger:

Alle prosjekter er beskrevet med tekst, bilder og tegninger. Mange prosjekter er vist som oppriss og plan. Plan er når du ser tingen rett ovenfra, oppriss er når du ser tingen rett fra siden, som en husvegg. Dette er en nøyaktig måte å framstille prosjektene på, men er ikke alltid så lett å forstå som et perspektiv, som er en tredimensjonal framstilling.

Noen steder er deler av tegningen fjernet, slik at vi kan se hva som skjer bakenfor. Av og til prikkes ting som ellers er skjult, eller deler som er fjernet. Andre ganger er deler av tinge du skal lage løftet vekk, og det er vist med piler hvor det skal legges på plass. Vi kan også sette inn mål og dimensjoner.

Av og til er det nødvendig å forklare ting ved hjelp av et snitt - enten et horisontalsnitt (vannrett) eller et vertikalsnitt (loddrett). Da kan du tenke deg at tingen sages over slik at du ser snittflaten som en plan (horisontalsnitt) eller et oppriss (vertikalsnitt)

Flere snekkerposjekter:

Selv om vi har beskrivelser av ulike snekkerprosjekter er det ofte slik at du ikke finner akkurat det du selv ønsker å bygge. Forhåpentligvis vil du her kunne bruke tips og idèer, prøve deg fram og bygge det du ønsker på egen hånd. Større ting kan kanskje bli mer problematisk for den uerfarne, men i byggevarebutikken finnes det et stort utvalg av byggesett. Da får du både byggebeskrivelse, ferdig kappede materialer og nødvendige festemidler.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Snekre fuglekasse med barna

Snekre fuglekasse med barna

Snekre fuglemater med barna

Snekre fuglemater med barna

Snekre blomsterampler med barna

Snekre blomsterampler med barna

Verktøy for store og små snekkere

Verktøy for store og små snekkere