Hvordan bygge fundament til bod, redskapshus og lekehus

De fleste boder, redskapshus og lekehus er produsert i ubehandlet trevirke. Det er avgjørende for produktets kvalitet og levetid at dette får hensiktsmessig behandling både utvendig og innvendig. For å få full glede av bygget din er det svært viktig at denne står montert på et fast og stødig underlag. Det kan gjøres på flere måter, men det viktigste er at det er i vater og i vinkel.

  Bygge fundament tips 1
 1. Før montering. Alle deler må settes inn med grunning (Visir eller lignende). Spesielt viktig at dette gjøres med not/fjør og i endeved og laftespor hvor du ikke kommer til når hytta er ferdig montert. Tips til behandling er å legge materialene i bunker. Du kan da behandle alle delene samtidig, raskt og effektivt. NB! Må ikke beises eller males før montering. Kun grunning!

  Bygge fundament tips 2

 2. De fleste RKC boder leveres med fundamentsramme. Denne bør heves fra grunnen for å sikre lufting under gulv og forebygge fuktskader. Vi anbefaler at det for alle boder lages en grunnramme av trykkimpregnerte materialer i tillegg til fundamentsramme. Denne skal ha identiske mål som fundamentsramme.

  Bygge fundament tips 3

 3. Rammen settes på fast dekke eller punktfundamenteres med lecablokker eller lignende, med max 60-100 cm mellom hvert punkt (avhengig av materialdimensjon og størrelse på boden). Ved montering på fast/flatt dekke må det være åpninger i rammen for å sikre lufting.

  Bygge fundament tips 4

 4. Før rammen festes anbefaler vi at første lafterunde av boden legges på plass for å kontrollere at rammen har korrekte mål og er i vater og vinkel.

  Bygge fundament tips 5

 5. Det er svært viktig at det kontrolleres videre, under arbeidet, at alt er i vater og vinkel. Dette gjøres ved å kontrollere at diagonalen er lik på begge sider.

  Bygge fundament tips 6

 6. Etter montering er det svært viktig at boden behandles utvendig og innvendig med beis eller maling. Spør oss om råd og tips vedrørende maling og vedlikehold.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart