Montere panel - slik gjør du det

Å sette opp panel selv er enklere enn mange tror. Nedenfor har vi listet opp våre beste tips og råd som vi håper kan bidra til at resultatet blir slik du drømmer om:

Lagre:

For et best mulig resultat er det viktig å lagre materialene på en ordentlig måte før oppsetting. skal innvendig panel mellomlagres ute på byggeplass, er det viktig at de lagres tørt. Ikke legg dem utendørs i en fuktig garasje e.l. Lagre panelene i tett plastemballasje.

Lagres panelene i et solrikt rom, er det smart å dekke dem til. Ellers vil panelene mørkne der sola kommer til. Før montering er det viktig at panelen får tid til å akklimatisere seg.

Ideell fuktighet ved montering er 11-13 %

Akklimatisere:

Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. Innvendig panel, som er etlevende naturmateriale, vil helt naturlig krympe og svelle i takt med luftfuktigheten. Det er derfor viktig å la panelen få ligge og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal settes opp i. Da unngår du at bordene krummer og krymper mer enn det som er natrulig. Akklimatisering skjer med plasten på, eller at bordene ligger under press. Pass på at panelen ligger rett og pent slik at bordene ikke får anledning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen.

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12% om høsten til ca. 6 % om våren. Før montering bør panelen derfor være tørket (akklimatisert) til en fuktighetsgrad på ca. 12%. Denne akklimatiseringen oppnås i løpet av 1-2 uker i det kliamet som panelet skal leve i videre. Husk at tre alltid vil krype og kuve vinterstid da fuktighetsnivået er på det tørreste, men dette justerer seg tilbake når luftfuktigheten øker.

Hvis ikke annet er avtalt leveres innvendige paneler normalt med en fuktighetsgrad på 16-18%. Dette gjelder også panel som leveres i krympeplast med 6-8 bord per pakke. Overflatebehandlet panel leveres med fuktighetsgrad på 12-14%.

Kontrollere:

Kontroll av materialkvaliteten må gjøres før panelen settes opp. Ellers mister man normalt klageretten. Merk at kvalitetskravene i NS 3180 gir et visst slinkringsmonn.

Sortere:

Sorter bordene før du setter dem opp slik at trekvaliteten blir noenlunde jevn. Bord med avvikende uttrykk kappes for bruk f.eks. over og under vinduer og dører. Ikke trekk bordene fra hverandre for å fylle veggbredden! De vil da kunne gå helt fra hverandre når de tørker.

Sortere panel

Montere:

Panel kan monteres stående, liggende, på tvers, som brystning eller i full høyde. I taket vil langsgåedne panel øke lengdeinntrykket av rommet, mens tverstående gir motsatt effekt. Liggende panel på veggene virker dempende på takhøyden samtidig som rommet virker bredere og lengre. Stående panel gir motsatt effekt.

For stående panel monteres panelen på spikerslag med senteravstand 80 cm. Skal bordene monteres liggende, kan det spikres rett på stenderverket med vanlig senteravstand på 60 cm. Pass på at grunnlaget er jevnt og i lodd og vater.

Stående og liggende panel

Ved montering av ferdigbehandlet panel, er det viktig å sprette flere bunter, og blande lengdene på vegg. Absorberingsevnen til bordene varierer ut fra treets oppvekstvilkår og hvor i trestokken det er hentet fra. Absorberingsevnen varierer også med breddene på bordene. det vil si at hvis du ønsker et mest mulig helhetlig uttrykk, velg kun en bredde på veggen. Ønskes et mer livlig og levende uttrykk, kan man gjerne mikse flere bredder.

Smile:

Husk å montere panelen smilende. Det vil si at kvistene (bartene) skal peke oppver og ikke nedover. da har man montert bordene slik at toppen av treet er mot taket. Vi som er trelastnerder fryder oss over paneler som er montert riktig.

Smilende panel

Spikre/feste:

Når bordene har fått tilpasset seg temperatur, er sjekket og sortert, kan de festes på vegg eller i tak. Vanligvis spikrer man panel og lister med spiker med firkantprofil og forsenket hode, såkalt dykkert. Den brukes når spikerhyllene skal skjules eller senkes ned i treverket. Grunnregelen er spikerlengde 3 x paneltykkelsen.

Spikre panel

Noen ønsker å skulde spiker ved å skyte spikeren i fjæra. Dette krever litt presisjon fra den som skal sette opp panelen, men resultatet er spikerfri panel. Dog anbefaler vi dette kun på bord som er smalere enn 5', Panel med bredde 120 mm eller mer må alltid festes med to stifter per spikerslag. Spikre ca. 2 cm inn fra siden på hvert bord og dor gjerne inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker. Slå bordene tett sammen med en profilert slagskloss, slik at not og fjær ikke skades.

Slagkloss

For å få spikerradene så rett som mulig, kan det være lurt å bruke en snor. Resultatet blir penest dersom spikerplasseringen er mest mulig lik. Man kan også montere panelen direkte på fast underlag, som finèr- og sponplater, forutsatt at disse er rett og har tykkelse nok til å få feste til bordene.

Beise:

Denne panelkolleksjonen er ferdig beiset. Beisen er nøye utvalgt, testet og tilsatt komponenter som forlenger treets fargebestandighet. Det finnes mange beiser på markedet, og vi har testet svært mange av dem. Dette har vi gjort for å finne den interiørbeisen som "legger seg penest" på panelene, som gir de rette fargene, og som holder seg best over tid.

Å velge en beis fra et fargekart er ikke alltid lett da den vil oppføre seg ulikt på et helt ferskt panel og et panel som har stått en stund på veggen. Beis oppfører seg også annerledes når panelen er strukturbørstet, slik som i denne kolleksjonen. På en glatt panel vil beisen "flyte mer i overflate" mens den trekker seg godt inn og fremhever treets struktur på et strukturbørstet bord.

 

Kilde: Bergene Holm

Finn nærmeste butikk

Norgeskart