Monteringsanvisning Huntonit

Lagring

Platene lagres på tørt og fast underlag

Kondisjonering

Støpe- og pussearbeider må være avsluttet og bygget må være oppvarmet og ventilert før Huntonit veggplater monteres. Temperaturen bør være over 12 grader og luftfuktigheten under 65%.

Umalte plater

Umalte plater skal akklimatiseres og luftes på arbeidsplassen 2-3 dager før monteringen. Platene settes på kant, på strøbord og med stikk i mellom hver plate slik at luften kan kommer til på alle sider.

Grunnede plater

Ferdige grunnede plater skal ikke stå til lufting. Platene legges i stabler, og dekkes med plast for å hindre falsenen i å trekke fuktighet. Grunnede plater skal ligge i romtemperatur 1-2 dager før de tas i bruk.

Malte plater

Platene må akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Malte plater monteres umiddelbart etter at pakken er åpnet.
Platene er fuktbestandig og kan brukes i våtrom (bad- og baskerom) unntatt i våtsonen. Vanlige reglier for ventilasjon i baderom gjelder.

Detalj Skjøteløsninger:

Detalj Skjøteløsninger

Not, fjær og v-fuge med skjult spikring
Skjøtene skal ikke limes. Spikeravstand 150 mm i spikerfalsen. Alle ferdigmalte plater leveres med denne skjøteløsningen. Se punkt under "Festemiddel"

Plater med not/fjær løsning kan også monteres på horisontale spikerslag. Maks avstand mellom spikerslag er cc 600 mm. NB: Husk å kubbe mellom alle hjørner og mot dører og vinduer. Det spikers med 2 spiker/kramper på hvert spikerslag.

Detaljer Skjøteledning

Fals med sparkelfas for liming og spikring
Platene limes med PVA-lim. Det påføres rikelig med PVA-lim to steder slik at limet trenger opp til overflaten. Overflødig lim tørkes av med en fuktig fille. Spikeravstand 150 mm i spikerfalsen. Plater med bredde 1200 mm spikers med dykkert c/c 200 mm på midten. Denne skjøteløsningen egner seg best for tapetsering el.l.

Festemidler

Plater med not og fjær (skjult spikring):

 • Spiker: 17/35 galvanisert firkant c/c 150 mm.
 • Kramper: Benlengde min. 35 mm, 10 mm rygg, c/c 150 mm. (NB: Ryggen må ligge i plan med overflaten)
 • Skruer: Bk F35 4, 2x35 mm eller tilsvarende.
 • Ved notering på stålstender brukes BK F25 eller 35 skruer.
 • Lim på betong: "Spierslag" c/c 600 av Casco Superfix eller tilsvarende.
 • Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher Nfx30Z eller tilsvarende. For skjult spikring i innvendige hjørner kan Huntonit hjørneklips brukes.
 • Huntonit acryl fugemasse eller hjørnelist brukes i innvendig hjørner for en pen avslutning. Fugemassen finnes i alle originalfarger.

Plater med fals:

NB: Limes i skjøtene med PVA-lim to steder

 • Spiker: 20/40 galvanisert firkant dykk c/c 150 mm i falsen og c/c 200 mm til midtstender, topp og bunnsvill.
 • Kramper: Ikke anbefalt på midten av platen. I falsene brukes spiker med modet ex 20/50 galvanisert eller skruer BKF35. Kramper kan brukes, men da med rygg på minimum 10 mm.
 • Lim på betong: "Spikerslag" c/c 600 av Casco Superfix eller tilsvarende.
 • Spiker på betong: Spikerplugg type Fisher N5x30Z eller IN05021 VRM (vamegalvanisert) ringet spiker.

NB: Alt støpearbeid må være avsluttet og bygget tørket ut før montasjen kan begynne.

Huntonit veggplager på tørre murvegger

Denne løsningen er spesielt velegnet der hvor man ønsker god tilleggsisolering og ny platekledning. Først kles hele veggen med 600 g forhudningspapp. Deretter monteres spikerslagene vertikalt på veggen med senteravstand 600 mm. Spikerslagene skytes fast eller stiftes med stålstift beregnet for mur eller betong. Dimensjonen for spikerslagene tilpasses tykkelsen på isolasjonen. Spikerslagenes bredde bør ikke være mindre enn 36 mm. Mellomrommet mellom spikerslagene fylles med mineralull. Platene monteres som tidligere angitt. Se forøvrig NBI byggdetaljblad 527.205.

GODE RÅD:

 1. Løft platen ca. 1 cm opp fra gulvet ved montering.
 2. På umalte og grunnede plater brukes dykkstift eller maskinstift, ikke kramper. Malte plater spikres med hodestift eller bredryggede kramper.
 3. Umalte plater anbefales å behandle med en god grunningsmaling før sparkling og tapetsering. Min. 07 kvalitet.
 4. Oppstår buling, må det straks settes på varme og lufting. Ved romtemperatur ca. 27 grader vil platene strekke seg ut igjen.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart