Listverk gir rommet helhet

Riktig listverk er det som gjør rommet komplett og elegant. Vi har lister til alle typer gulv, dører og vinduer.

Listverket er den bygningsdetaljen som best er i stand til å avsløre husets historie. Dette skyldes listprofilene og utformingen, som har forandret seg i takt med de stadig skiftende stilepoker eller «moteretninger».

Lister og byggestil hører med andre ord sammen. Derfor må man være litt bevisst på hva slags type listverk (og gulv!) som velges når det gamle er modent for utskiftning.

Listverk finnes i en mengde profiler: 

  • Utfôringer
  • Fotlister
  • Taklister
  • Gerikter for dører og vinduer
  • Brannmurlist
  • Feielist
  • Dekklist

Enkelte lister er helt spesifikke i bruksområdet, andre kan brukes til flere formål.

Listverk finnes i: 

  • Tre (gran/furu) slik at man kan overmale/lakkere selv
  • Finnes i andre tresorter som eik, bøk osv. ut fra hvilket interiør man har eller i huset.
  • Ferdigmalte i MDF, som er både lettvint og lekkert. 

Å arbeide med lister og listverk er morsomt, blant annet fordi det avslutter et arbeid, men det kan også være litt tuklete, særlig når det gjelder smålister. Det er lurt å tenke gjennom hvilken type lister man ønsker å ha i huset.

Illustrasjon på ulike typer listverk


Tre er et levende materiale

Husk å la listene ligge i romtemperatur i minst et døgn før du monterer dem. Lim alle skjøter og hjørner.