Reparasjon av gulv

Et skadet eller slitt gulv behøver nødvendigvis ikke brytes opp og kastes. Ofte kan det slipes eller repareres, avhengig av hvor omfattende skaden er. Må du legge nytt gulv, kan det i mange tilfeller legges direkte oppå det gamle.

Gulvknirk

Reperasjon av gulvGulvknirk oppstår fordi det har blitt gliper mellom bjelker og gulvbord, ofte fordi bjelkene kanskje var fuktige da gulvet ble lagt.

Utbedring kan skje ved at du fester gulvet tett fast til bjelkene. Det kan gjøres ved at du borer hull og trekke ned kraftige skuer enkelte steder. Det viktige blir da å treffe gulvbjelkene.

Flekkskader

Flekkskader på gulv kan være mørke skjolder og flekker i lakkerte gulv. Det oppstår fordi vannet har trengt under lakksjiktet. Det er ingen løsning enn å skrape vekk all gammel lakk ved skadestedet.

Hakk i parketten

Når det blir en skade i parketten, anbefaler vi å bruke en smeltevoks som man drypper ned der skaden er. Da får man fylt opp volumet som har blitt sammentrykt. Dette er ofte en bestillingsvare som du kan få tak i ved å henvende deg til din Bygger'n-butikk.

Råteskade

Oppdager du at det lukter mugg, er det råteskader. Råte i gulvet kan oppstå på grunn av lekkasjer fra rør eller fra taket, eller ved for dårlig ventilasjon i kryprommet. Oppdager du råteskader, er det bare en ting å gjøre. Bryte opp alt samme og legg nytt igjen! Fjern alt angrepet virke i godt monn, og brenn det. La deretter gulvet stå åpent å tørke, og sørg for god ventilasjon før du snekrer nytt gulv.

Gulvkaldt

Er gulvet kaldt, skyldes det manglende eller dårlig utført isolasjon, dårlig vindtetting utenfra eller dårlig trekkretning.

  • Trekkretningen kjenner du ved å legge hånden langs gulvlisten. 
  • Kjenner du tydelig kald trekk, er det sprekker i konstruksjonen. 
  • Trekken kan stoppes ved å tette fra innsiden. 
  • Ta av listene til du kommer til overgangen mellom gulv og vekk. 
  • Dytt overgangen full av isolasjonsull eller fug igjen med akrylmasse. 
  • Steng aldri igjen luftingen mellom vegg og utvendig kledning.

Etterisolering

Dersom ingenting annet nytter, eller dersom gulvet er dårlig isolert fra før, er etterisolering det eneste alternativet.

Det er flere måter å gjøre det på:

  • Du kan få blåst inn isolasjon
  • Du kan etterisolere nedenfra    
  • Du kan bryte opp nedenfra, legge ny isolasjon opp mot eksisterende gulv 
  • Du kan bryte opp det gamle gulvet fullstendig

les også behandling av gulv

Finn nærmeste butikk

Norgeskart