Bygge terrasse - trinn for trinn

Denne beskrivelsen er hentet fra nettsiden til Bergene Holm AS

OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING

a) Bærebjelke
Sett på beslag under terrassedør. Vatre og fest bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg eller mur. Benytt solide skruer / bolter. Ved feste i trevegg pass på at skruene er lange nok til å gi feste i kantbjelke. Blir avstanden fra terrassegulv til underkant av dørterskel mindre enn 50 mm ved å legge bjelkene oppå bærebjelkene / oppleggspunkt festet i vegg, kan man i stede benytte bjelkesko. Bærebjelke festet i vegg og bjelker vil da ligge i plan.

Terrasse

b) Salingbord
Sett opp en enkel saling, med salingsbordet parallelt og i plan med bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg. Salingen må stå utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Benytt en helt rett planke som rettholt, og et vater for å få salingsbordet helt i plan med bærebjelke på vegg (oppleggspunkt).

c) Rettholt
Rettholten stilles på kant, hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret på kanten av rettholten.

Kjøp terrassebord og tilbehør i nettbutikken vår:
kjøp

Terrasse

MÅLE, GRAVE, STØPE

a) Lodd og grav
Fest snorer med lodd hengende i enden, i senteravmerkingene på rettholt, og plasser rettholten slik at den hviler på de tilsvarende senteravmerkingene på oppleggpunkt og salingsbord. Loddet vil da peke mot senter av der du skal plassere søylen. Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull til støpesylinder. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde minimum 1,5 meter.

b) Støpesylinder
 Plasser deretter støpesylindrene (i papp) i hullene, og juster riktig sentrering av sylindre i forhold til loddpunkt, og riktig høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant støpesylinder, mens du fyller grus eller sand rundt sylinderen. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støttfør den fylles med betong.

c) Betong og søylesko
Bland sementmørtel B20 med vann til du får riktige konsistensen. Fyll støpesylinderen med betongen og vær sikker på at betongen pakkes godt i hele sylinderen under i fyllingen. Senk søyleskoen og armeringsjern ned i betongen. Søyleskoen skal stå midt i betongsøylen.

d) Bygge opp
Bygg opp om nødvendig for at søyleskoen skal holdes på plass til betongen stivner. Mål ut slik at høyden blir riktig.

Terrasse

Dragere:
Sett dragerne på plass i søyleskoene og skru dem fast. Mål ut lengden på dragerne (96 x 198 mm = 2 x 48 x 198 mm) og fest disse sammen med to skruer for hver 50 cm fra hver side (forskjøvet). Bruk gjerne en tvinge for å holde drageren sammen når du skrur. Plasser og fest dragerne i søyleskoene. Sikt langs dragerne og sørg for at en evt. krumming blir lagt oppover. For å plassere dragerne eksakt i søyleskoene brukes en rettholt for å male i fra oppleggspunktet ved vegg og salingen. Lag evt. dragerne litt for lange og eksakkapp de i ene enden.

Terrasse

Feste bjelkene til dragere:
Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand fra senterbjelke til senterbjelke. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og vi vil anbefale å undersøke bjelkelagstabellen for å finne korrekt lengde på din terrasse. Siden vi bruker 28 x 120 mm terrassebord i dette eksemplet, skal avstanden være opptil 600 mm. Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senteravstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 73 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks vinkelbeslag eller båndstål. Alternativt kan du spikre / skru bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbordsom også virker som avstivning.

Terrasse

Velg riktig senteravstand:
Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Benytt derfor alltid konstruksjonsvirke med NS-merket for å sikre deg rett kvalitet på materialene og at de kommer fra en sertifisert produsent. Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet: Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelker med kvalitet C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m2, som også vil dekkevanlig nyttelast.

 

Bjelkelagstabell:

Bjelkedimensjon (mm) Spennvidde (m)
  c/c 400   c/c 600  c/c 750   c/c 900
48 x 98 C24 1,8 1,6 1,5 1,3
48 x 123 C24 2,3 2,0 1,8 1,6
48 x148 C24 2,7 2,3 2,1 1,9
48 x 173 C24 3,2 2,7 2,5 2,2
48 x 198 C24 3,6 3,1 2,8 2,6
48 x 223 C24 4,1 3,5 3,2 2,9

LEGGE TERRASSEBORDENE

Start montering av terrassebord enten i forkant eller ved vegg.

Starter du ved vegg må det første bordet monteres med en spalte fra vegg slik at regnvann kan renne bak. Montér evt. et beslag fra kledningen og over første terrassebord.

Starter du montering av terrassebordene i forkant må du ta stilling til dekkbordet, som skal skjule bjelkene, skal monteres i underkant av terrassebordene eller i samme høyde som disse.

Terrasse

Legg resten av terrassebordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Legg terrassebordene med en glippe på 2 - 5 mm avhengig av fuktinnhold. Tilstreb å legge terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser. For å få skruene helt på linje kan man sette en strek som skruene settes etter. Skru så bordene fast med terrasseskruer.

Terrasse

Terrasse

Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk av utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Husk at rekkverksstender skal inn. Sett en skrue på et av merkene og bruk krittsnor slik at du får en rett strek å sage etter. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken i begge ender.

Skjøting av terrassebord:
Terrassebordene skal festes med to skruer på hver bjelke. For penest resultat, legg aldri to skjøter ved siden av hverandre, men fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Et bord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker. Pass på å sage rett, slik at skjøten blir så tett som mulig. På overganger mellom bord bør det forborres i en 20 gr vinkel for å unngå skader i treverket.

 

STENDERE OG REKKVERK

Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 900 mm høyt fra terrassegulv til topprekke. Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stendere. Bruk 4 skruer eller bolter slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje.

Terrasse

Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker til å holde den ene enden oppe. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet.

Terrasse

Terrasse

Ved valg av spiler / sprosser er mulighetene bare begrenset av fantasien. Her har vi valgt vertikale rekker for å lage spiler. Balkongrekkverk skal utformes slik at barn ikke kan komme igjennom eller lett klatre over.

Festing av skjøter:
Endeskjøtende bør i tillegg til skruer også festes med lim for utendørsbruk for å forhindre at skjøtene kryper fra hverandre.

Topprekke:
Kapp til og fest topprekke. Topprekke skal gjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre topprekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte topprekken, skal skjøtene skjæres i 45 grader på tykkelsen.

Terrasse

TRAPP

a) Betonghelle
Før du monterer trappen bør du måle ut hvor trappen treffer bakken og støpe et fundament for stabilitet. Hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler ikke dette jordkontakt og trappen må settes på en betonghelle el.

b) Trappevange
Å bygge trapp gjøres enklest med trappevange. De kan kjøpes ferdig eller man kan lage selv. Benytt da 48 x 198 mm i vangen. Stigningsvinkelen på trappa bør være 30 grader eller slakkere og den vanlige trappeformelen er (2 opptrinn + 1 inntrinn) 620 mm ± 20 mm. Husk at hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el. Fest trappa godt til terrassen med en labank elier beslag.

Terrasse

c) Trinn
 Bruk solide materialer i trappetrinn (36 eller 48 mm tykkelse) for å unngå svikt.

d) Rekkverk
 Dersom det er mer enn 0,5 meter fra trappen og ned til bakken, skal den ha rekkverk. Rekkverksstendere kan boltes eller skrues fast. Den må være håndlister på begge sider av trappa og minst 1,1 meter fri bredde mellom dem. Håndlister bør monters med overkant på ca. 0,9 meter over inntrinnets forkant. Evt. håndlist for barn monters ca. 0,2 meter lavere.

Terrasse

OVERFLATEBEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen.

Trykkimpregnerte terrassebord bør overflatebehandles så snart bordene er tilstrekkelig tørre. Benytt olje eller beis. Da bevares det pene utseendet, samt at sprekkdannelser, gråning og opptak av fukt i treverket motvirkes. Det anbefales at gulvet blir behandlet minst en gang årlig med rens og overflatebehandling. Høytrykkspyler bør brukes med varsomhet for å unngå oppflisning. Dersom det brukes store mengder vann ved rengjøring må treverket få tørke før videre behandling. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er 20-30 år, avhengig av hvordan konstruksjonen er utført og hvordan man behandler gulvet. Les alltid produsentens veiledning før bruk.

Kjøp terrassebord og tilbehør i nettbutikken vår:
kjøp


Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Prøv vår terrassekalkulator

Prøv vår terrassekalkulator

NB: Du må ha flash installert i nettleseren for å bruke denne!

Velg riktige terrasseskruer

Velg riktige terrasseskruer