En god pipe er halve peisen

Oppdag fordelen med ventilert pipe

Det finnes to hovedtyper piper, den ene typen har isolasjon utenfor pipeforingen, den andre ikke. Icopal leverte tidligere begge disse pipetypene, siden Icopalpipen er lagd av det isolerende materialet lavastein, trenger ikke Icopalpipen isolering rundt innerrøret på den ventilerte pipen. De fleste pipeleverandører må isolere pipeløpet for å overholde kravet til byggeforskriftene.
Fordelene ved ventilert pipe er mange. Den har lavere vekt og er enklere å jobbe med under montering. Det er også enklere å få det helt tett mellom pipeforingene. Pipen oppnår dessuten raskere høy temperatur, noe som gir bedre trekk og enklere opptenning. I tillegg gir ventilert pipe mulighet for montering av bakventilert ovn/lukket forbrenningssystem for 2 ildsteder.

Icopals fordeler

 • Godkjent for tilluft til 2 ovner
 • Godkjent i beste klasse, kan monteres mot treverk uten puss
 • Rundt røykløp, med et tverrsnitt som gir god røykhastighet
 • Enkel og rask montering
 • 3,5 cm brede flater på pipeforingene, med god plass for mørtel
 • 20 cm høye pipeforinger, gjør det mulig å kontrollere skjøtenes kvalitet
 • Rød spesialmørtel gir en ildfast skjøt som er lett å kontrollere
 • Dobbeltsikrede røykrørsinnføringer som gir maksimal sikkerhet ved tilkobling av ildsted, både på hjørne og sidevange
 • Gasstett sotluke, med brannstein
 • Leveres som ett-løps eller to-løps pipe
 • Produsert av ildfast vulkanstein (pimpstein) som tåler sprengfyring
 • Miljøvennlig råvare, vulkanstein finnes i naturen, ferdig produsert
 • Pimpstein gir gode tørkeegenskaper - er derfor rask å pusse
 • Lav vekt
 • Rask og enkel å poretette, på grunn av strukturens overflate

Krav til materiale

Fyring med fast eller flytende brensel stiller store krav til pipen. Temperatur og aggressive røykgasser gjør at kun de beste materialer er gode nok. Icopal piper er laget av det vulkanske materialet pimpstein, et ildfast materiale som er dannet av smeltet lava fra vulkanen Hekla på Island. Vulkanstein utmerker seg med å ha liten varmeutvidelse, stor motstand mot aggressive stoffer og tåler høy temperatur og sjokkoppvarming uten å sprekke.

Krav til pipe

Det er et krav at frittliggende boliger samt småhus, kjedehus o.l. har pipe som muliggjør installasjon av ildsted.
Det vel vanskelig å tenke seg en hytte uten ovn eller peiskos.

Med pipe i huset er det mange muligheter, men før du bestemmer deg for pipetype, tenk over både dagens og fremtidens behov.
En to-løps pipe gir deg for eksempel frihet til å velge flere peiser i fremtiden.
Eller kombinasjon olje/parafin med vedfyring.
Icopal ett-eller toløps pipe gir deg både kapasitet til flere ildsteder, og sikkerhet for mange års problemfri fyring.

Så enkelt monteres en pipe

Så enkelt bygges en pipe

Søknadsplikt

Plan- og bygningsloven sier at før pipe installeres, skal søknad sendes kommunen, som utsteder tillatelse.
I § 17,2 i veiledningen gis anledning til å godkjenne selvbygger som ansvarlig utførende innen tiltaksklasse 1 på egen bolig/hytte.

Ingen ild uten trekk

Pipeforing

Pipeforingene er påført et syre/varmefast belegg, og tåler derfor både høy varme og syreangrep ved evt. kondens.

Tilkobling av ildsteder

Icopal Røykrørsinnføring er spesiallaget for tetthet og sikkerhet ved montering av ildsted. Det er den eneste som har den viktige dobbeltettingen, ved at en krave ligger an mot pipeløpets ytterflate, mens selve røret føres helt inn i pipeforingen. En liten men viktig detalj å se på ved valg av pipe. Husk å be om denne når du kjøper ildstedet

Flytting av ildsteder

Vi anbefaler at røykrørsinnføringen blir sittende i pipen. Sett inn en Icopal murplugg for å fylle hullet, og puss igjen på utsiden. Murpluggen lages i dimensjon 125, 150, 175 og 200 mm.

Pipehatt med røyksplitter

Icopals pipehatt har en konisk underside slik at røyktverrsnittet blir redusert. Dette gjøre at du får fortere fart i trekken, som igjen betyr at røykgassen forsvinner raskere ut av pipeløpet. Pipehatt med røyksplitt viser oppsiktsvekkende resultater i de tester som er utført.

Lyd

Hver leilighet bør ha eget pipeløp. Ved horisontaldelte leiligheter vil det være viktig å lydtette godt. Fuge mellom pipestokk og dekke må tettes omhyggelig. Alle pipeflater må gis et min. 1 cm tykt pusslag.

Antall ildsteder

Icopal-pipen har meget god kapasitet. Normalt kan det tilkobles 4 såkalte «lukkede ildsteder» til hvert røykløp. Åpent ildsted (peis) krever større lufttilgang og tilsvarer 2 - 3 lukkede ildsteder. For 2 bakventilerte ovner.

Trekk

For å kunne lede bort røykgasser på en effektiv måte må det være god trekk. Sørg for at pipen har god høyde over tak, minimum 80 cm ved møneplassering, og høyere hvis pipa plasseres nede på takflaten. Det må også være god tilgang på luft i rommet der ildsted plasseres. Er det mekanisk avtrekk i tilstøtende rom, kan dette kreve spesielle forholdsregler. Luftventiler bør plasseres så nær ildstedet som mulig og helst i gulvhøyde.

For å oppnå god trekk og effektiv forbrenning, er det også viktig at røykløpets dimensjon er tilpasset ildstedene. For stort røykløp kan være like galt som for lite tverrsnitt. Med Icopalpipen får du et røykløp på 314 cm2. Det er stort nok til åpen peis, og samtidig lite nok til å gi god trekk også ved fyring med parafin og olje. Dermed står du friere til å velge ildsted, både idag og i fremtiden.

Icopal Celsius +. Pipe og peis i ett

ICOPAL Celsius+

Pipe og peis i ett. Icopal Celsius+ er en kombinert pipe og peis som avgir varme også lenge etter at du har sluttet å fyre. Med ett ilegg om morgenen og et par ilegg i løpet av kvelden sørger Celsius+ for jevn og behagelig varme hele døgnet igjennom. Den nye pipe-peisløsningen åpner for nye og fleksible innredningsmuligheter. Peisen er integrert som et brennkammer i pipen og krever derfor ingen ekstra plass. Celsius+ har et rent og moderne design med stor glassdør som sikrer stemningsfull peiskos.

Monteringstips

Alle Icopal piper oppfyller de strengeste norske krav. Ytterelementet for ett-løpspipen er 46x46 cm og 20 cm høyt. Tilsvarende mål for to-løpspipen er 80x46x20 cm. Pipeforingen har 3,5 cm tykke vegger, og har innvendig en sulfatresident tettende overflate som, i likhet med pimpsteinmaterialet, er motstandsdyktig mot aggressive gasser som dannes ved forbrenningen, både med olje og ved.

Følg monteringsanvisningen nøye. Pimpsteinsmaterialet og det luftventilerte arealet sørger for effektivt å holde overflatetemperaturen nede.

Sotlukeelementet er levert ferdig i yttermantel for ett-løpspipen og som innbygnings-element for to-løpspipen. Det er konstruert slik at det danner en gasstett enhet. Du kan også hente tilluft under sotluken. Med innmontert brannstein tillates plassering av sotluke nær treverk, uten ytterligere kledning eller brannmur.

Avdekningen er i støpt aluminium. Den skal festes til toppen av pipen med de medfølgende plugger og skal ikke mures fast. Avdekningen sørger for at ventileringen fungerer etter hensikten.

Bakventilert ovn

Med Icopals ventilerte pipe kan du montere bakventilert ovn. Fordelen med dette systemet er at ovnen får frisk luft til forbrenningen gjennom kanalen mellom pipeforingen og selve elementet. Trekken i pipen vil ikke bli påvirket av undertrykk i rommet med denne løsningen.

Bakventilert ovn gir en mer økonomisk fyring og bedre inneluft i rommet. Det er viktig at man bruker ovner som er laget til dette systemet og at man får tette tilkoblinger.

 

Kilde: icopal

Finn nærmeste butikk

Norgeskart