Lady våtrom

LADY Våtrom er den eneste malingen på markedet med våtromsgodkjennelse
Strengere krav til vanntetthet og økt fokus på miljø har resultert i et helt nytt system.

LADY Våtromsystem består av våtromsparkel, våtromsgrunning (grunning og lim i ett), våtromstapet og våtromsmaling.

JOTUN VÅTROMSSYSTEM er godkjent kun på underlag av gips, pusset mur og betong.

Forbehandling
Skjøtene sparkles med Jotun Våtromssparkel. Fyll skjøten med sparkelmasse før papirremsen (Jotun papirremse) presses ned i den våte sparkelmassen. Dette gjøres med en bredsparkel og den overflødige sparkelen fjernes. La det tørke, og slip om nødvendig. Deretter sparkles skjøtene 2 ganger til, la tørke mellom hver gang. Slip og fjern slipestøvet.
 
Langsgående skjøt
Den langsgående skjøten må bygges opp til full tykkelse for å få en jevn flate for videre behandling. Det vanlige er å benytte sparkelmasse i kombinasjon med papirremse for å forsterke skjøten mellom platene. 
Gipsplater er som regel ubevegelige, men oftest vil bakenforliggende spikerslag, som vanligvis er av tre, bevege seg i takt med temperatur og fuktighet. Det er disse bevegelsene vi skal prøve å begrense så mye som mulig i selve platelegemet.
Sparkelremsen har her en armerende virkning, slik at ikke sparkelmassen sprekker opp. (I tillegg oppfyller denne skjøtingen de offentlige krav om brannbeskyttelse og lydisolasjon.)
Tverrgående skjøt
Den tverrgående skjøten er kuttet rett av. Den må også sparkles og strimles, men sparkelmassen må dras lengre ut på sidene for å jevne den ut best mulig, for å få en så usynlig sparkelskjøt som mulig.  Det er en fordel å skråskjære de rette kantene for å unngå at papirremsene presses utover. Da unngår man at man får striper i sparkelen. Det er viktig å følge tørketidene på sparkelen.

TIPS! Sparkelen kan med fordel helles i en brødform. Det er enklere og gir mindre søl.
Tversnitt våtromsmaling
 
FORBEHANDLING

  • Sugende underlag forlimes med Jotun Grunning/Lim for våtrom tynnet med vann i forholdet 2:1. La tørke ca 4 timer avhengig av temperatur og fuktighet.
  • Påfør Jotun Grunning/Lim for våtrom som lim, 4-5 kvm pr. liter. Bruk langhåret rull.
  • Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Det er viktig at blærer slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel som avrundes i kantene med slipepapir.
  • Påfør Jotun Grunning/lim for våtrom som grunning. Dette kan om ønskelig påføres umiddelbart "vått-i-vått". Grunningen må tørke minst 8 timer før toppstrøket påføres
TOPPSTRØK
Påfør 2 strøk Lady Våtrom 20 som toppstrøk.
Våtromsmerke

Finn nærmeste butikk

Norgeskart