Male ubehandlet pusset mur

Denne bruksanvisningen gjelder for ubehandlet pusset mur. Mur er et samlebegrep for mineralske underlag som f. eks. Leca, Siporeks, betong blokker og tegl. Før du skal male er regelen at muren skal være pusset etter Norsk Standard 3420 hva angår pusskvalitet og antall påkast (lag). Pusset mur males med JOTUN PREMIUM MUR systemet. NB. Plass-støpt betong males med JOTUN AKRYL MUR.

Steg 1: Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Løstsittende maling, løs puss og all gammel kalk skal fjernes. Sopp sot og annen smuss fjernes med JOTUN KRAFTVASK, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Flatene skal være tørre før videre behandling. Alle mur-tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes.

  • Rengjør

Steg 2: Grunning

JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING påføres nedenfra og opp på ubehandlet og bar mur/puss. Grunningen påføres ett strøk som skal trekke inn i underlaget og skal ikke danne film.

  • Muren grunnes med JOTUN PREMIUM MUR GRUNNING

Steg 3: Toppstrøk

Dersom puss-strukturen er ujevn eller har mindre riss anbefaler vi 1 strøk JOTUN PREMIUM MUR FILLER som mellomstrøk. JOTUN PREMIUM FILLER kan brekkes halv mengde med brekkfarge i valgt toppstrøkfarge. Avslutningsvis males muren med to strøk JOTUN PREMIUM MUR MALING (kun ett strøk med maling dersom muren er påført mellomstrøk med filler).

  • Vurder behov for JOTUN PREMIUM FILLER som gir fin ensartet struktur på muren
  • Mal ett til to strøk med JOTUN PREMIUM MUR MALING

Finn nærmeste butikk

Norgeskart