Male tidligere malt kledning

Denne bruksanvisningen gjelder for tidligere malt trekledning. Maling er den overflatebehandlingen som holder lengst når arbeidet er utført riktig. Mange nye boliger er riktignok ofte behandlet med beis eller dekkbeis, men etter hvert som tiårene går, blir beis og dekkbeisbehandlinger så dekkende at maling vil være å foretrekke som vedlikeholds produkt.

Vi anbefaler at ferdig grunnet kledning overbehandles så fort som mulig, men innen 2 måneder.


Steg 1: Forarbeid

Vask med JOTUN KRAFTVASK. Underlaget skal være rent, fast, og tørt. Dersom noen av husets vegger fremstår med en blank og hard overflate må du forsikre deg om at du gjør grundig forarbeid. I mange tilfeller matter UV-lys fra sola ned eldre maling på solvegger, men pass på at blanke, harde flater nedmattes mekanisk eller med JOTUN KRAFTVASK. Tar du for lett på denne oppgaven kan dårlig vedheft bli resultatet. Stedvis løs maling skrapes. Sliter du med mye svertesopp må du bruke JOTUN SOPP OG ALGEDREPER og male med Jotuns beste produkter mot overflatebegroing. Fuktinnholdet i treverket skal være under 18 % før det males.

  • Rengjør
  • Blanke, harde flater nedmattes mekanisk eller med JOTUN KRAFTVASK

Steg 2: Grunning

Tidligere malt kledning skal normalt ikke grunnes. Unntaket er dersom det er avflassing ned til bart treverk eller dersom løstsittende maling er skrapet ned til bart treverk. I disse tilfellene flekkgrunner du treverket med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Husk at grunningen skal trekke inn i underlaget.

  • Bart treverk flekkgrunnes med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT
  • Grunningen skal trekke inn i treverket

Steg 3: Toppstrøk

To strøk gir riktig farge og glans i tillegg til at vedlikeholdsintervallet blir lengst mulig.

  • Mal to strøk.

 


 

OBS! Tips når du skal male tidligere malt treverk

Er veggen din tidligere behandlet med Linolje?
Hvis underlaget du skal male er tidligere behandlet med Linolje er det en fare for at det kan oppstå blæring når dette overmales. Spør våre fagfolk og forsikre deg om at dette ikke blir et problem med din malejobb.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart