Energismarte råd i forhold til ulike boligtyper

Ingen boliger er like, men vi gir deg råd om de vanligste boligtypene her i landet.

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i en enebolig

Du som bor i et relativt nytt hus har store muligheter til å spare energi. Skal du spare mye, bør du vurdere tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen. En stor andel av energiforbruket i en bolig går til romoppvarming. Du kan spare ved å bytte til alternativ oppvarming som for eksempel varmepumpe, pellets eller energieffektiv vedovn, og ved å styre varme og lys etter faktisk behov. Om natten og når ingen er hjemme på dagtid er det ikke behov for så mye varme. å bytte til energieffektive brune- og hvitevarer vil også merkes på strømregningen.

Gamle eneboliger krever ofte mer energi enn nye. For å redusere det totale energibehovet, bør du vurdere grundige tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen.

  1. Etterisoler
  2. Installer ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner
  3. Installer varmestyringssystem
  4. Bytt varmekilder
  5. Bytt til strømsparende utstyr

De mest effektive tiltakene for deg som bor i rekkehus eller leiligheter

Bor du i rekkehus eller leilighet er det mange forhold ved bygningen som du ikke kan bestemme alene. Endringer som gjelder felles energitilgang, isolasjon og vinduer, krever gjerne beslutning i et styre. Hvis du vil gjøre en innsats for klimaet og lommeboka bør du derfor engasjere deg der beslutningene tas.

Med enkle grep kan du likevel redusere energiforbruket med inntil 20 %. Du kan bytte til alternativ oppvarming som for eksempel varmepumpe, pellets eller effektive vedovner, skifte til strømsparende brune- og hvitevarer, etterisolere mot loft, styre varme og lys etter faktisk behov og bruke sparepærer og vannsparende armaturer. Om natten og når ingen er hjemme på dagtid er det ikke behov for så mye varme. Det er heller ikke behov for samme temperatur i alle rom.

  1. Installer varmestyringssystem
  2. Bytt til strømsparende utstyr
  3. Bytt varmekilder
  4. Bytt til 3-lags lavenergivinduer
  5. Etterisoler kaldloft

Fremtidens bolig

I fremtiden vil trolig alle boliger bygges så energieffektivt at de produserer mer energi enn de bruker. Som et skritt på veien, vurderer norske myndigheter at all nybygging skal skje på passivhusnivå en gang før 2020.

For deg som skal bygge nytt blir spørsmålet enkelt; vil du følge dagens minimumskrav eller ønsker du best mulig energistandard når du først bygger? Ved å velge en fremtidsorientert løsning vil du få svært lave energikostnader og et behagelig og sunt innemiljø uten trekk, med jevn temperatur og god luftkvalitet.
 
Ved å bygge fremtidens bolig før alle andre tvinges til det, vil boligen din også kunne bli et forbilde.

De mest effektive tiltakt for deg som har hytte

Energiprisene for hytter har gått kraftig opp de siste årene, og nettleien er ofte er dyrere for hytteeiere enn for fastboende. Ønsker du å spare mye energi, må du vurdere omfattende tiltak som bedrer hyttas evne til å holde på varmen og som reduserer det totale energibehovet. Siden større tiltak er lettest å gjennomføre når du skal rehabilitere eller pusse opp, bør du orientere deg om de ulike alternativene tidlig i en slik prosess. Da har du størst mulighet til å gjøre en investering som ikke bare vil redusere strømregningen, men som også kan forbedre energimerket.

Om du ikke planlegger store tiltak, har du likevel mulighet til å spare energi. Du kan bytte til energieffektiv belysning, en mer effektiv vedovn, eller vurdere andre varmekilder. Du kan styre lys og varme slik at du har et minimalt forbruk når du ikke benytter hytta og et energieffektivt forbruk når du er på hytta.

Mange av landets hytter varmes opp av eldre vedovner. Ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode siden den ikke øker CO2- konsentrasjonen i atmosfæren. Fyring med ved gir imidlertid utslipp av partikler til nærmiljøet, og feil fyring og bruk av gamle ovner gir mer utslipp enn nødvendig.

 

Kilde: Enova

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Balansert ventilasjon

Balansert ventilasjon

Les mer om balansert ventilasjon

Etterisolering

Etterisolering

Les om nytten av å etterisolere