Det kan koste deg dyrt å gi blaffen i hustaket

Gjort på profesjonell måte kan et nytt tak gi deg en kraftig verdistigning på huset.

Bad og kjøkken er selvsagt utrolig viktig for verdien på en bolig, men i kroner og øre er det taket som gir størst utslag, sier Rune Skagen, daglig leder ved Bygger`n Heimdal

Taket er husets femte og viktigste fasade og skal holde bygningen tørr og frisk. Fukt gjennom taket vil forårsake skader som kan bli svært kostbare for deg som huseier. Man bør derfor med jevne mellomrom kontrollere at taktekkingen er hel, opplyser Hagen.

- En komplett takrenovering er ikke bare den viktigste investeringen du gjør i huset ditt, den øker også verdien på boligen din vesentlig, sier Skagen.

Rune Skagen hjelper gjerne til med taket ditt.
Rune Skagen hjelper gjerne til med taket ditt.

Verdistigningen varier både ut i fra den øvrige standen på eiendommen og beliggenhetsfaktoren. Desto mer sentralt og attraktivt område, jo mer får man igjen for oppgraderinger. Å ikke gjøre noe kan da koste deg tilsvarende: Ifølge Dagbladet er det beregnet at et gjennomsnittlig tak koster 150 – 200 000 kroner, inkludert arbeid.

LES OGSÅ: Gode tips og råd om tak og takstein hos Bygger'n

Her er noen flere viktige ting å huske på for å sikre taket ditt:

* Det er særlig detaljene på taket som er utsatte, som rundt piper og ventilasjon, vinkelrenner og lignende.

* De fleste tak har en levetid på alt fra 20 til 50 år, avhengig av hva de er tekket med, men det er smart å foreta ettersyn av taket jevnlig, for eksempel en gang i året.

* Under en takkontroll bør du sjekke kaldt loft hvis du har det. Ved innvendig skråtak sjekker du dette også. Se etter fuktmerker, blant annet.

* Utvendig er det lurt å sjekke at alt ser helt og ordentlig ut.

* Sørg for at vannet kan renne fritt i takrennene og er det mye mose kan man fjerne dette med et mosefjerningsmiddel.

* Har man takstein på taket bør man sjekke at disse er hele og ligger riktig på plass.

LES OGSÅ: Med denne spesial-spyleren kan du vaske taket fra bakken

En komplett takrenovering er ikke bare den viktigste investeringen du gjør i huset ditt, den kan også øke verdien på boligen din.
En komplett takrenovering er ikke bare den viktigste investeringen du gjør i huset ditt, den kan også øke verdien på boligen din.

Tung snø kan skade

Dersom det ikke er montert, eller montert for lite snøfangere, kan tunge snølaster føre til skader på taktekkingen. Ifølge Skagen hos Bygger'n Heimdal så ble arbeidet med detaljer ofte ikke like godt utført før i tida, som i dag.

Shingel, som på dette hustaket, og ulike asfaltprodukter har gjerne en levetid på inntil 30 år.

- Vi sier gjerne at shingel og asfaltprodukter har en levetid på inntil 30 år. Disse produktene tørker ut, sprekker opp og kan slippe inn fukt. Takstein har en vesentlig lenger levetid, men har du et gammelt tak med mye istapper om vinteren og mosegroing om sommeren, kan det tyde på dårlig isolering og ventilering av taket. Da kan det være en grunn til å gjøre noe.

Takene som bygges i dag har langt bedre lufting enn tak som ble bygd tidligere, og god lufting er viktig for å transportere fukt å varme ut av takkonstruksjonen.

Bruk en fagmann

I Norge er det tradisjonen for å gjøre mye selv, men å legge nytt eller utbedre et gammelt tak, kan fort være en krevende oppgave. Det er også er strenge krav til kvalitet.

Takene som bygges i dag har langt bedre lufting enn tak som ble bygd tidligere, og god lufting er viktig for å transportere fukt å varme ut av takkonstruksjonen.
Takene som bygges i dag har langt bedre lufting enn tak som ble bygd tidligere, og god lufting er viktig for å transportere fukt å varme ut av takkonstruksjonen.

Hvis du er usikker på takets tilstand etter å ha besiktiget det selv, er det lurt å ta kontakt med en fagmann som har tak som profesjon, og som følger normer, forskrifter og allmenne bransjeanbefalinger. Bygger’n-butikkene kan anbefale meget gode fagmenn, som du kan samarbeide med. Da får du greie på om du må gjøre noe, eller om du kan slå deg til ro med den tilstanden som taket er i.

Sjekk denne: Få jobben gjort skikkelig, ta med en Bygger'n-håndverker hjem!

- Vi kjenner til tilfeller der man har gjort en slags takfornying ved å male taksteinen, men det gjør ikke taket noe tettere eller bedre, dette er kun en midlertidig oppfriskning av fargen på taksteinen, understreker Skagen.

Han synes også at det er viktig å huske at det under taksteinen ligger et undertak, som er en viktig del av tettefunksjonen til taket. Har man en taktekking med behov for renovering er det svært sannsynlig at dette også gjelder for undertaket.

LES OGSÅ: Finn din lokale Bygger'n-butikk her!

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Taktips

Det kan koste deg dyrt å gi blaffen i hustaket

Gjort på profesjonell måte kan et nytt tak gi deg en kraftig verdistigning på huset. Les mer

Bygg stillaset selv

Når du skal til med reparasjoner eller omtekking av taket, må du aller først sette opp et skikkelig stillas. Det nytter ikke å arbeide på taket fra stige, du må ha et solid og trygt sted å stå på. Les mer

Har du istapper fra taket ditt?

Istapper som henger ned fra hustaket ditt er ikke bare farlige, det er også et sykdomstegn på taket ditt. Les mer

Hold taket rent

Taket har ikke godt av å bli mosegrodd. Det gir ikke alltid så store skader, men mosen holder på fuktigheten og kan gi frostspreng når kulda setter inn - levetiden vil da reduseres på tekkingen. Les mer

Hvor mye snø tåler taket?

Når burde du måke snøen av taket? Hvordan burde en måke? En enkel taksjekk før snøen kommer kan spare deg og din lommebok for unødvendige kostnader. Les mer

Når taket må ombygges

Dersom taket ikke fungerer etter hensikten, kan det bli nødvendig med ombygging. Taket må etterisoleres og venitileres bedre. I praksis betyr det at taket må heves fordi man ikke har god nok høyde ... Les mer

Når taket må repareres

En nødvendig reparasjon av taket kan virke uoverkommelig for mange, men faktisk behøver det ikke å være så galt. Med reparasjon tenker vi ikke først og fremst på ny tekking. Les mer

Sjekk taket ditt

Det anbefales å sjekke taket to ganger årlig. Er du flink med vedlikeholdet, beholder du taket tett og fint lenge. Les mer

Slik måler du taket ditt

For å kunne beregne materialforbruk og pris på taket, må vi vite størrelsen og vinkelen på taket ditt. Les mer

Takrenner

Takrennenes hovedoppgave er å lede bort regnvann og smeltevann fra selve huset, slik at grunnmur og kjeller beskyttes mot fuktskader. Les mer