Når taket må ombygges

Dersom taket ikke fungerer etter hensikten, kan det bli nødvendig med ombygging.

Taket må etterisoleres og venitileres bedre.
I praksis betyr det at taket må heves fordi man ikke har god nok høyde på undersiden. Det er viktig at du finner hvor feilen ligger, helst i samarbeid med fagfolk. 

Her er noen enkle regler:

Når: Lekkasje
i tekking 
For dårlig
isolasjon 
For dårlig
ventilasjon 
Dårlig
beslag 
Snøen smelter på taket også i kuldegrader   X X  
Det danner seg is ved takfoten   X X  
Det er skjolder eller renn langs pipe eller vegger X   X X
Det er fuktig på loftet, evt. også vanndråper X   X  

Er dårlig ventilasjon årsaken, er det nok å etablere et ventilasjonssjikt. Det er spesielt viktig når tekkingen består av shingel eller takbelegg. 

Det er i allefall to måter å gjøre det på. Ved å legge ny, luftet tekking oppå den gamle, eller med ny taktro og samme type tekking over den gamle.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart