Når taket må repareres

En nødvendig reparasjon av taket kan virke uoverkommelig for mange, men faktisk behøver det ikke å være så galt. Med reparasjon tenker vi ikke først og fremst på ny tekking.

Reperasjon av taketVi tenker på reperasjon av taket ved:

 • Råteskader
 • Dårlig eller uhensiktsmessig konstruksjon
 • Feil utført etterisolering eller andre problemer. 

Hvis du oppdager at du får vann inn, er du egentlig for sent ute. Da må større eller mindre deler av taket brytes opp og tørkes skikkelig. Bare hvis lekkasjen er lokalisert til for eksempel pipen – med striper eller skjolder – kan du regne med å løse problemet ved å utbedre pipebeslaget.

Få faglig hjelp 

Det er av avgjørende betydning at du finner ut hvor feilen/lekkasjen stammer fra, og at du får gjort noe med den, ellers blir reparasjonen helt bortkastet. 

Vet du ikke selv, snakk med en tømrer eller byggmester. 
Be vedkommende lage en snittegning eller skisse av hvordan det skal være. De få timene en slik konsultasjon koster, kan vise seg å være en svært god investering. 

Kan tekkingen brukes om igjen? 

Ja, som regel kan den det.

 • Gode takstein av tegl – i enkelte tilfeller også av betong – og skiferheller tas pent av og legges på egne plattformer på taket, eller tas ned på bakken.
 • Nede på bakken er det lett å sortere steinene i fred og ro, skrape mose og gjøre dem rene. 

Plater er det verre med. Det er vanskelig å løsne dem uten at de får bulker, så du må regne med at plater må kasseres. 

Alt råteskadet virke må fjernes

På taktroen ligger det som regel en underlagspapp. Før eller senere vil denne pappen bli som trekkpapir og helt miste sin funksjon som sikkerhetssjikt, og vannet vil trenge ned. Derfor er det viktig å skifte underlagspapp før det kommer så langt.

Men har skaden skjedd, og det har oppstått råte i bord og kanskje taksperrer, må skadet virke fjernes.

Slik gjør du:

 • Kjøp en presenning som dekker hele arbeidsområdet. Fest presenningen langs mønet og rull den opp, slik at den er lett å rulle ned ved arbeidets slutt, eller når det kommer en byge.
 • Bryt opp og fjern absolutt alt som er skadet. Det er bedre å fjerne for mye enn for lite. Fjern alle spikrer.
 • Kapp av taktroen (bordtaket) det som må fjernes, tett inntil sperrene.
 • Er taksperrene skadet, kan de i enkelte tilfeller lappes på ved at du skjærer vekk skadet virke og legger på solide lasker på begge sider. Laskene bør boltes fast eller spikres ekstra godt.
 • Det er en god idé å sette reparasjonsstedet inn med et impregneringsmiddel. Når du skal legge nye takbord på plass som erstatning for de gamle, må de være i samme tykkelse, og i de fleste tilfeller brukes rupanel, det vil si bord med not og fjær.
 • For å få feste, må du spikre på en lekt i plan med sperrens overkant og legge takbordene på den.
 • Legg ny underlagspapp over det skadete stedet. I overkant må pappen stikkes innunder eksisterende papp, sideveis kan den ligge over eller under etter ønske, i nederkant må den ligge oppå. Bruk helst bare lim, pappspiker kan gi lekkasjer.

Tekkingen legges tilbake på plass eller det legges ny tekking.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart