Takrenner i tre setter du opp selv

Tre er et godt materiale, også til å lede vann i, bare vi tar hensyn til treets styrke og svakhet.

Takrenner i treTakrenner i tre hører naturlig sammen med tekking i tre, eller når det er torv på taket, men det kan også passe godt sammen med gammel tegltekking.

 • Trerenner har mindre kapasitet enn plastrenner, og bør de ha et fall på minst 5 mm per meter.
 • Nedløpet lages med grov kjetting og hull i rennen, eller med en staur.
 • Vannet vil nemlig alltid lete etter noe å klamre seg til, og det vil følge sin leder så lenge fysikkens lover ikke settes på for stor prøve.

3 måter å "få" takerenner i tre:

1) Jernbeslag

Takrenner i treKjøperenner fås i uthulte halvstokker i trykkimpregnert furu og med kreosot eller salt som impregneringsmiddel.

 • Skjøting foretas på «halv ved» ved at halve tykkelsen i hver renne sages/stemmes bort i noen cm lengde. 
 • Delene holdes sammen med vannfast lim og to treplugger eller skruer. 
 • Her er rennen skrudd fast til frontbordet med solide, smidde beslag.

2) Langknekt

Du kan lage dine egne renner ved å skru sammen to bord i kraftige dimensjoner, f.eks. 36 x 148 mm.

 • Skal vinkelen flates ut, må bordene høvles i riktig vinkel. 
 • Bruk vannfast lim og skru for hver 10. cm. 
 • Oppheng kan skje med lange knekter i tre (f.eks. bord 22 x 95 mm), som sages ut og skrus fast til sperrene.

3) Trekanter på frontbordet

Du kan skru fast trekanter på frontbordet, og deretter skru den sammensatte takrennen fast til disse.

 • Det ytterste bordet sikres med overliggere (for hver halvmeter)
 • Korte, kraftige bøyler av 3- 4 mm tykk ståltråd e.l.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart