Takrenner

Takrennenes hovedoppgave er å lede bort regnvann og smeltevann fra selve huset, slik at grunnmur og kjeller beskyttes mot fuktskader.

Takrenner i plast, stål eller aluminium?

Dette er en smaks -og monteringssak. I alle tilfeller kjøper du delene "løse" og setter dem sammen. Kapping og tilpasning skjer kun med rennelengder og nedløpslengder.

Takrenner får du i:

 • Plast
 • Aluminium
 • Stål
 • Tre - takrenner i tre setter du opp selv

 


Takrenner med ett eller to nedløp?

Ett nedløp på den ene siden: 
Ikke praktisk da alt takrennen må legges med fall og nedløpet blir flaskehalsen.

To nedløp, ett på hver side: 
Fordelene er da kan legges vannrett, uten fall, og kapasiteten dobles. Det er nemlig nedløpet som er flaskehalsen.

Nedløp midt på: 
Kapasiteten forbedret og rennen kan legges vannrett, selv om vi vil anbefale litt fall fra begge sider.


Montering av takrenner 

 1. Med nedløp bare i den ene enden skal rennen ha et fall på 2–5 mm pr. meter. Med nedløp i begge ender, eller med nedløpet midt på, kan rennen legges i vater.
 2. Rennekrokene monteres med ca. 60 cm avstand og festes vanligvis med to skruer.
 3. Begynn med de ytterste krokene på begge sider og fest dem, men ta hensyn til nedløpet og til høyden på bordtakbeslaget.
 4. Normalt skal det være ca. 15 cm fra vindskien til første krok.
 5. Fest en snor i den ene kroken, vanligvis på undersiden, og stram den godt til den andre kroken.
 6. Sikt inn med øyet, og se at det ikke er heng.
 7. Nå har du en førsteklasses linje for montering av de andre rennekrokene.
 8. Merk av plasseringen, men ikke monter ennå.
 9. Kapp til og sett sammen takrennen løselig, og kontroller at det ikke blir kollisjon mellom skjøter og kroker.
 10. Skru fast krokene og monter rennen.

Har du tatt taksjekken? Les om taksjekken her.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Tette takrenner?

Kan koste deg dyrt!

 • Er takrennene fulle av løv og skitt?
 • Renner vannet over kanten?
 • Er det kanskje tett i nedløpet også?

Da har du et problem. Tette takrenner demmer opp regnvannet fra taket, og når frosten kommer, fryser dette, og isen sprenger og kan skade nedløp og renner.

Vi anbefaler at du renser takrennene en gang i året eller etter behov. Bor du et sted med mye trær kan det være lurt å sjekke flere ganger.


Du kan sikre deg mot at løv faller ned i nedløpet ved å montere en løvrist.

Det finnes flere typer, men her er en type: 

Mange synes kanskje at man med løvrist må rense takrennene veldig ofte fordi løv og kvist setter seg lettere fast og nedløpet tettes fortere. Alternativet er at all løv og kvist faller ned i nedløpet og tetter der i stedet.