Beregning av panel

Eksempel på beregning av panel:

Panel

En veggflate som er 4 m lang og 2,4 m høy skal kles med panel som er 95 mm bred.

Arealet som skal kles blir 4 x 2,4 = 9,6 m²

Bredde i mm
Løpemeter pr m²
70
16,8
95
11,8
120
9,1
145
7,4
170
6,3
195
5,4

Her er ikke kapp medberegnet siden det kan variere, det er vanlig å regne med at 7-10% går med i kapping.

I følge tabellen over vil det gå med 11,8 lm panel pr. m² vegg når panelbredden er 95 mm.

I alt vil det da gå med 11, 8 x 9,6 = 113,2 lm til denne veggen.

 

Kilde: Bergene Holm

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Panel i nettbutikken

Panel i nettbutikken